Thủ tục ký hợp đồng đối với công ty TNHH có 5 thành viên góp vốn

Chủ đề   RSS   
 • #459662 01/07/2017

  Thủ tục ký hợp đồng đối với công ty TNHH có 5 thành viên góp vốn

  Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) X có 5 thành viên góp vốn thành lập. Theo quy định tại Điều lệ công ty, chủ tịch hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty. Các thành viên cũng đã thống nhất cử ông A làm chủ tịch hội đồng thành viên và ông B, một trong các thành viên còn lại của công ty làm giám đốc công ty. Ông A đồng thời là một trong các sáng lập viên của công ty cổ phần Y, số cổ phần mà ông A nắm giữ tại công ty cổ phần Y chiếm 15% vốn điều lệ của công ty này. Công ty X dự định ký 1 hợp đồng với công ty Y theo đó công ty Y sẽ cung cấp một dây chuyền thiết bị cho công ty X trị giá trên 5 tỷ đồng Việt Nam. Theo anh/chị, công ty X và công ty Y phải thực hiện thủ tục gì để ký hợp đồng trên?

  Kết thúc năm tài chính 2014, HĐTV công ty X đã thông qua quyết định sử dụng 50% khoản lợi nhuận sau thuế của công ty cho các thành viên, số lợi nhuận còn lại sẽ sử dụng để đầu tư thực hiện một dự án mới của công ty. Theo cam kết góp vốn tại thời điểm thành lập doanh nghiệp nào năm 2013, B sẽ góp 30% VĐL của cty với thời hạn 2 năm kể từ ngày dược cấp giấy đăng kí kinh doanh.. Tại thời điểm phân chia lợi nhuận, B mời góp được 10% số vốn cam kết. Hỏi việc phân chia lợi nhuận cho B như thế nào? 

   
  1482 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #459906   04/07/2017

  1. Đối với công ty X: theo luật doanh nghiệp 2014 quy định, Hợp đồng giao kết giữa công ty X và công ty Y có phải là hợp đồng phải được sự chấp thuận của hội đồng thành viên hay không sẽ tùy thuộc vào vấn đề ông A có toàn quyền quyết định đối với việc ký kết hợp đồng của công ty Y hay không, trừ trường hợp điều lệ công ty X có quy định khác.

  2. Nếu như điều lệ công ty không quy định thì theo như bạn nói, thời điểm phân chia lợi nhuận là thời điểm luật doanh nghiệp 2005 đang có hiệu lực pháp luật, nên:

  Điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp”.

  Khoản 2 Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:“Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết”.

  Như vậy, trường hợp thành viên không góp đủ vốn thì thành viên vẫn phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp. Trách nhiệm của thành viên không giới hạn trong phạm vi số vốn đã thực góp mà được giới hạn bởi phạm vi số vốn cam kết góp nên về nguyên tắc quyền lợi của thành viên cũng phải được tính toán dựa trên số vốn cam kết góp mới đảm bảo tính công bằng và hợp lý. Do vậy, thành viên được phân chia lợi nhuận và biểu quyết theo số vốn cam kết góp.

   

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |