Thủ tục khai báo sử dụng thiết bị nghiêm ngặt

Chủ đề   RSS   
 • #407619 24/11/2015

  Thủ tục khai báo sử dụng thiết bị nghiêm ngặt

  Xin chào Luật sư,

  Theo quy định được nêu tại Khoản 5, Điều 15 của Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn laođộng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: "

  "Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu hoặc khi đưa các đối tượng kiểm định từ tỉnh, thành phố thuộc trung ương khác đến sử dụng, thì phải gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) phiếu khai báo sử dụng thiết bị và bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (lần đầu, bất thường) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi sử dụng các đối tượng kiểm định; phải lưu giấy xác nhận khai báo sử dụng các đối tượng kiểm định do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương cấp. Mẫu phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định được quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này."

  Tuy nhiên, hiện nay sau khi tiếp nhận công việc từ người tiền nhiệm, quá trình rà soát lại tôi phát hiện có nhiều thiết bị thuộc diện phải đăng ký khai báo đã không được khai báo sử dụng trước đó, các thiết bị này công ty sử dụng từ 3-20 năm và vẫn kiểm định định kỳ theo quy định. Như vậy, đối với trường hợp này tôi phải làm thủ tục gì để có thể không vi phạm theo quy định trên ạ?

  Tôi xin chân thành cám ơn Luật sư

  Kính chúc Luật sư dồi dào sức khoẻ!

   
  3107 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận