Thu nhập vãng lai là gì? Cách tính thuế như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #544381 27/04/2020

  Thu nhập vãng lai là gì? Cách tính thuế như thế nào?

  Hiện nay trong luật không quy định cụ thể thu nhâp vãng lai là gì, tuy nhiên có thể hiểu thu nhập vãng lai là các khoản thu nhập, tiền lương, tiền công được nhận từ các nguồn thu không thông qua hợp đồng lao động, không mang tính thường xuyên. Tại Điều 2 TT 111/2013/TT-BTC quy định các khoản chịu thuế như sau:

  “c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

  Cách tính thuế thu nhập vãng lai

  Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

  1. Khấu trừ thuế

  Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

  ....

  i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

  Theo như quy định trên, các thu nhập vãng lai từ 2.000.000 đồng trở lên đều phải nộp thuế 10%.

   
  9168 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #544383   27/04/2020

  Theo cá nhân tôi nghĩ việc tính thuế thu nhập vãng lai rất chi là khó khăn. Vì đó là nguồn thu không chính thống từ việc làm thêm ví dụ như: nhà bạn làm ra món gì ngon bán chỉ để mua vui, nhưng việc này lại mang lại lợi nhuận cao. Do đó chỉ khi người dân có độ trung thực cao thì mới ính đến việc này.

   
  Báo quản trị |