Thù lao cho thành viên sáng lập không tham gia trực tiếp quản lý, SXKD.

Chủ đề   RSS   
 • #409337 11/12/2015

  Thù lao cho thành viên sáng lập không tham gia trực tiếp quản lý, SXKD.

  Xin nhờ Luật sư và các thành viên TVPL!

  Công ty TNHH chỗ tôi có 3 thành viên sáng lập, trong đó có 2 thành viên tham gia quản lý, điều hành trực tiếp với vai trò Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên và phó giám đốc. Người thứ 3 không tham gia quản lý trực tiếp (không có hợp đồng lao động). Vậy việc trả lương cho TV thứ 3 có là chi phí hợp lý để tính TNDN không?

  Trân trọng cảm ơn!

   
  2492 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận