Thu hồi đất khi tổ chức bị giải thể

Chủ đề   RSS   
 • #453490 15/05/2017

  Thu hồi đất khi tổ chức bị giải thể

  Khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp tổ chức bị giải thể thì chi phí đầu tư, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất được xử lí cụ thể như thế nào

  Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
   
  3969 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #459544   30/06/2017

  nguyenloi310
  nguyenloi310
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2016
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1686
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 57 lần


  Trường hợp tổ chức bị giải thể mà đất là đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì sẽ bị thu hồi đất theo Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013.
   
  "Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
   
  1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:
   
  a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;"
   
  Mặt khác, theo Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai 2013 thì khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. Vậy đối với tài sản trên đất bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường.
   
  "Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất
   
  1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường."
   
  Báo quản trị |