Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập

Chủ đề   RSS   
 • #554823 13/08/2020

  DuTiepKhac
  Top 150
  Male
  Lớp 10

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (541)
  Số điểm: 13494
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 160 lần


  Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập

  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập.

  Theo đó quy định tiêu chí đánh giá Đơn vị học tập như sau:

  1. Các tiêu chí về các điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập (tối đa 30 điểm).

  - Đơn vị có chủ trương hoặc kế hoạch cho thành viên học tập thường xuyên (tối đa 10 điểm);

  - Đơn vị có các quy định cụ thể nhằm động viên thành viên học tập (tối đa 10 điểm);

  - Đơn vị quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên (tối đa 10 điểm).

  2. Các tiêu chí về kết quả học tập của thành viên (tối đa 30 điểm).

  - 100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hàng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt (tối đa 10 điểm);

  - 100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi (tối đa 05 điểm);

  - 100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước (tối đa 10 điểm);

  - 100% thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên (tối đa 05 điểm).

  3. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập (tối đa 40 điểm).

  a) 100% thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của Công dân học tập (tối đa 25 điểm), gồm:

  + Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội;

  + Có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân;

  + Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng;

  + Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường;

  + Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

  + Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề;

  + Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới;

  + Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp.

  - Đơn vị đạt từ danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên (tối đa 10 điểm);

  - Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác (tối đa 05 điểm).

  Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 21/9/2020.

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  610 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận