DanLuat 2015

THÔNG TƯ 111 - CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2013

Chủ đề   RSS   
 • #294839 01/11/2013

  daonhan
  Top 150
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2008
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 11952
  Cảm ơn: 526
  Được cảm ơn 666 lần


  Web

  THÔNG TƯ 111 - CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2013

  Xem thêm: Công văn 336/TCT- TNCN : Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

  Nội dung hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013:

  - Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

  Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân

  - Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%

  - Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%

  - Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển chứng khoán:

  + Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%

  + Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần

  Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng * Thuế suất 0,1%

  - Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế* Thuế suất 10%

  Để nắm chi tiết hơn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013 bạn cần biết:

  Thuế thu nhập cá nhân 2013 sẽ được "tính":

  Công thức chung: 

  Thuế thu nhập cá nhân = (Thu nhập - 9 triệu - (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * Thuế suất

  Tổng Lương = Lương CB + Lương trách nhiệm(Nếu có) + Phụ cấp(Nếu có >680.000VNĐ)

  Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân(9 triêu) + Số người phụ thuộc*3.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc(9.5%)

  Hoặc Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

  Trong đó: Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

   

  Biểu thuế lũy tiến từng phần

   

  Bậc thuế

  Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

  Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

  Thuế suất (%)

  1

  Đến 60

  Đến 5

  5

  2

  Trên 60 đến 120

  Trên 5 đến 10

  10

  3

  Trên 120 đến 216

  Trên 10 đến 18

  15

  4

  Trên 216 đến 384

  Trên 18 đến 32

  20

  5

  Trên 384 đến 624

  Trên 32 đến 52

  25

  6

  Trên 624 đến 960

  Trên 52 đến 80

  30

  7

  Trên 960

  Trên 80

  35

   

  Ví dụ cụ thể về cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013

  Một chị tên Hân trong tháng 10/2013 có thu nhập 30 triêu/tháng và đang nuôi hai con nhỏ ngoài ra chị này rất tốt còn đóng góp 1 triêu cho một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và chi 2 triệu đồng để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc.

  Vậy cho hỏi chị Hân phải đóng bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân trong tháng 10/2013 là bao nhiêu?

  Trả lời ví dụ trên:

  Tổng thu nhập chịu thuế : 30 triệu đồng

  Giảm trừ gia cảnh= 9 triệu + 7,2 triệu(2 đứa con x 3,2 triệu ) = 16,2 triệu

  Thu nhập tính thuế = 30 triệu – (16,2 triệu +1 triệu + 2 triệu) = 10,8 triệu vậy chị Hân
   phải đóng ở bậc thuế 3 trong biểu thuế lũy tiến

  Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = (5 triệu x 5%) + (10triệu – 5 triệu) x 10%  + (10,8 triêu – 10)x 15%= 870.000 VNĐ

  Vậy chị Hân phải đóng số tiền thuế TNCN trong tháng 10/2013 là 870.000 VN

  Xem toàn văn thông tư 111/2013 của BTC tại TVPL


  Download thông tư 111/2013 trực tiếp tại:

   
  46699 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-