Thông tư 09/2018/TT-NHNN về mạng lưới của ngân hàng hợp tác xã

Chủ đề   RSS   
 • #489480 13/04/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Thông tư 09/2018/TT-NHNN về mạng lưới của ngân hàng hợp tác xã

  Ngày 30/3/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Theo đó, Ngân hàng hợp tác xã không được thành lập mới quá 05 chi nhánh 01 năm.

  Ngoài ra, Trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngân hàng hợp tác xã được thành lập 01 chi nhánh; một chi nhánh không quản lý quá 03 phòng giao dịch.

  Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải xây dựng Quy chế về quản lý mạng lưới để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, phù hợp với năng lực quản lý của từng loại đơn vị mạng lưới và phù hợp với quy định của pháp luật, gồm các nội dung tối thiểu như sau:

  - Cơ cấu tổ chức, nhân sự;

  - Nội dung, phạm vi hoạt động, cơ chế hạch toán, kế toán;

  - Hạn mức cho từng nghiệp vụ đối với một khách hàng, nhóm khách hàng và tất cả khách hàng; các giới hạn cho từng loại rủi ro;

  - Cơ chế quản lý, giám sát của trụ sở chính, chi nhánh đối với đối tượng thuộc mạng lưới để đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động, an toàn chuyển tiền và kho quỹ;

  - Tiêu chuẩn, Điều kiện của Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng giao dịch, Trưởng các bộ phận chuyên môn, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện hoặc các chức danh tương đương đảm bảo đủ năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để Điều hành công việc như đối với các chức danh tương đương tại trụ sở chính.

  Thông tư 09/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/6/2018.

   
  1917 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vytran92 vì bài viết hữu ích
  GHLAW (14/04/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận