Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi hàng loạt Thông tư về thủy sản

Chủ đề   RSS   
 • #485863 28/02/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi hàng loạt Thông tư về thủy sản

  Ngày 31/01/2018, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT  sửa đổi hàng loạt Thông tư quy định về thủy sản, bao gồm: Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT. Cụ thể:

  - Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT:

  + Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 9 thuộc Điều 3;

  + Điều 5. Cơ quan thẩm quyền thẩm định xác nhận, chứng nhận.

  + Điều 6. Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản;

  + Điều 7. Thẩm định chứng nhận sản phẩm thủy sản XK;

  + Điều 9. Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản XK có nguồn gốc từ thủy sản khai thác NK;

  + Điều 10. Kiểm tra hoạt động khai thác bất hợp pháp;

  + Điều 13, sửa khoản 5, bổ sung khoảng 7. Nhiệm vụ của Tổng cục Thủy sản;

  + Điều 16. Trách nhiệm của Tổ chức quản lý cảng cá;

  + Thay thế Phụ lục V bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT.

  - Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT:

  + Điều 5 tại khoản 1 và khoản 2;

  + Thay thế Phụ lục VIII bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT.

  - Thông tư số 02/2006/TT-BTS: Điểm d khoản 3 Mục II.

  - Thông tư số 62/2008/TT-BNN: Thay thế Phụ lục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 5 về những đối tượng bị cấm khai thác của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 quy định tại Thông tư 62/2008/TT-BNN bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT.

  - Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT: Bổ sung điểm đ, điểm e vào khoản 3 Điều 4; Bổ sung điểm c vào khoản 6 Điều 4; Bổ sung điểm c vào khoản 7 Điều 4; Điểm b khoản 2 Điều 13; Khoản 1 Điều 14; Bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 14; Khoản 3 Điều 15; Khoản 3 Điều 17; Sửa Phụ lục V, mẫu số 10 TS Giấy chứng nhận kiểm dịch NK đối với sản phẩm động vật thủy sản NK làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm XK; Bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 22.

   
  1781 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận