Thời hạn luân chuyển cán bộ công chức giữ vị trí lãnh đạo.

Chủ đề   RSS   
 • #287161 20/09/2013

  ngocsonlb

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2012
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 0 lần


  Thời hạn luân chuyển cán bộ công chức giữ vị trí lãnh đạo.

  KÍnh chào thư Viện Pháp Luật

  Tôi nghe nói  Lãnh đạo cơ quan giữ vị trí không được quá 02 nhiệm kì . Hết thời hạn phải luân chuyển sang vị trí  công tác mới. Vậy quy định này có không và nếu có được căn cứ trên  văn bản nào?

  Xin trân trọng cảm ơn.

   
  9942 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #287226   20/09/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1150 lần


  Bạn có thể tham khảo quy định về bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Luật cán bộ công chức 2008

   

  Điều 51. Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

  1. Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào:

  a) Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  b) Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

  2. Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 05 năm; khi hết thời hạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

  3. Công chức được điều động đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm.

  Theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

  Điều 40. Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

  a) Đạt tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

  b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định;

  c) Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

  d) Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

  đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

  2. Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền.

  Điều 41. Bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

  1. Cơ quan quản lý công chức phải thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này.

  2. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

  a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

  b) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại;

  c) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

  d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

  3. Thời điểm xem xét bổ nhiệm lại:

  a) Chậm nhất là 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan quản lý công chức phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý;

  b) Quyết định bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

  4. Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cơ quan quản lý công chức xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

  5. Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền bố trí, phân công công tác khác.

  Như vậy không giới hạn về thời gian bổ nhệim lại với cán bộ công chức. Trường hợp bên cơ quan bạn làm việc thuộc lĩnh vực nào thì cần xem thêm trong văn bản chuyên ngành có quy định điều gì khác về việc bổ nhiệm này hay không?

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (20/09/2013) ngocsonlb (21/09/2013)
 • #287396   21/09/2013

  ngocsonlb
  ngocsonlb

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2012
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 0 lần


  Lãnh đạo ủy ban, trưởng các phòng ban của Ủy ban Quận , Huyện thì thời hạn bổ nhiệm như thế nào ah? Xin trân trọng cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #287485   21/09/2013

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2714)
  Số điểm: 19524
  Cảm ơn: 908
  Được cảm ơn 1051 lần
  SMod

  Bạn chịu khó đọc có trong Luật tổ chức HĐND, UBND và Luật Cán bộ công chức ấy. Ngay cái điều 40, 41 đã trích dẫn ở trên cũng có mà.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Xmen-8711 vì bài viết hữu ích
  ngocsonlb (11/10/2013)