Thời gian tính giảm trừ gia cảnh theo TT 105/2020/TT-BTC?

Chủ đề   RSS   
 • #566570 15/01/2021

  Thời gian tính giảm trừ gia cảnh theo TT 105/2020/TT-BTC?

  Thưa các luật sư, 

  Ngày 17/01/2021, Thông tư 105/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực.

  Thông tư cập nhật các biểu mẫu, trong đó có biểu mẫu số 20-ĐK-TCT và 20-ĐK-TH-TCT. 

  So với biểu mẫu cũ theo thông tư 95/2016/TT-BTC, biểu mẫu theo thông tư mới, không có đề cập đến thời gian bắt đầu và kết thúc tính giảm trừ. 

  1. Đối với trường hợp đăng ký mới

  Tôi đang hiểu: Thời gian bắt đầu tính giảm trừ = thời gian đăng ký. Vậy có đúng không ạ? 

  VD: Tháng 02/2021, gửi hồ sơ đăng ký thành công. Thời điểm tính giảm trừ bắt đầu từ tháng 02/2021.

  2. Đối với trường hợp thay đổi thông tin

  Nếu muốn thay đổi thông tin (cụ thể: thời điểm kết thúc giảm trừ), vậy sẽ điền thông tin này như thế nào trên các biểu mẫu mới. 

  Vậy nhờ các luật sư tư vấn cho tôi các văn bản liên quan để thực hiện đúng theo quy định của Luật.

  Tôi xin chân thành cảm ơn.  

   
  571 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngocliencao.296@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận