Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn nhiều hơn 8h thì chấp nhận mức cho phép bao nhiêu dB?

Chủ đề   RSS   
 • #569306 25/03/2021

  Special29
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 1520
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 37 lần


  Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn nhiều hơn 8h thì chấp nhận mức cho phép bao nhiêu dB?

  Bộ Y tế ban hành Thông tư 24/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
   
  Theo đó, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc được quy định như sau:
   
  Giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc:
  - Trong 01 phút: không được vượt quá 112 dBA.
  - Trong 01 giờ: không được vượt quá 94 dBA.
  - Trong 08 giờ: không được vượt quá 85dBA.
   
  Giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động:
  - Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp: không được vượt quá 85dBA.
  - Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch: không được vượt quá 65 dBA.
  - Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết: không được vượt quá 55 dBA.   
   
  Ngoài ra, Thông tư 24/2016/TT-BYT(có hiệu lực từ ngày 01/12/2016) cũng quy định:
   
  - Trong mọi thời điểm làm việc, mức áp âm cực đại không vượt quá 115 dBA.
   
  - Quy chuẩn ban hành kèm Thông tư này không áp dụng với người làm việc sử dụng tai nghe.
   
  Như vậy, Mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn của người lao động tại nơi làm việc không vượt quá 85dBA với thời gian 8 giờ. Pháp luật hiện hành không có quy định mức thời gian hơn 8 giờ, bởi thời gian làm việc cho phép tối đa không quá 8h/ ngày (trừ trường hợp áp dụng chế độ làm việc theo tuần hay làm thêm giờ).
   
   
  372 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #569622   30/03/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1253)
  Số điểm: 8125
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 162 lần


  Tại Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 có nêu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan. Theo đó, cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn nêu trên theo đúng quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #569745   31/03/2021

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1156)
  Số điểm: 11705
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 165 lần


  Thực tế thì để hạn chế vi phạm trong việc giới hạn thời gian tiếp xúc với tiếng ồn cũng rất khó kiểm soát vì thường thì nơi có tiếng ồn thì là nơi sản xuất, mà sản xuất thì sẽ làm thêm, tăng ca mà không thể vì làm thêm quá 8 giờ mà công ty có thể giảm tiếng ồn xuống được.

   
  Báo quản trị |