Thời gian được phép chi trả khoản trích lập dự phòng tiền lương?

Chủ đề   RSS   
  • #328058 13/06/2014

    Thời gian được phép chi trả khoản trích lập dự phòng tiền lương?

    Thưa luật sư, đối với khoản trích lập dự phòng tiền lương của năm trước, doanh nghiệp được phép chi trả đến thời điểm nào của năm sau?

     
    2259 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ