Thời gian bàn giao có được nguyên lương không?

Chủ đề   RSS   
 • #516992 19/04/2019

  Thời gian bàn giao có được nguyên lương không?

  Tôi làm chức danh phó phòng, tôi có quyết định chấm dứt hợp đồng từ ngày 22 tháng 2 năm 2019. Tháng 3 tôi đi làm việc bình thường để bàn giao công vệc. Vậy tôi xin hỏi trong thời gian bàn giao tôi có được hưởng nguyên lương không?

   
  931 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517470   30/04/2019

  Theo thông tin chị đề cập thì hợp đồng lao động của chị đã chấm dứt từ ngày 22/2/2019. Thời gian tháng 3 chị lên công ty là để thực hiện việc bàn giao, đây không phải là chị đang làm việc, lao động. Do đó không có căn cứ để công ty trả lương cho chị trong thời gian này. Tùy vào chính sách của từng công ty mà sẽ có thể có chính sách hỗ trợ khác cho chị nhé.

   
  Báo quản trị |