theo Thông tư 26/2015/TT-BTC có qui định

Chủ đề   RSS   
 • #426851 09/06/2016

  theo Thông tư 26/2015/TT-BTC có qui định

  c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản . Như vậy khi 2 bên ký kết HĐKT do có thay bên A ( mua hàng chỉ định giao cho bên B bên A thanh toán) như vậy làm phụ lục hợp đồng có được xem là quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản không

   

   
  2557 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận