Thêm trường hợp từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ 21/10/2019

Chủ đề   RSS   
 • #528600 20/09/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 592 lần


  Thêm trường hợp từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ 21/10/2019

  Là nội dung được quy định tại Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  Theo đó, Ngoài các trường hợp từ chối chứng từ xuất xứ hàng hóa quy định tai Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Thông tư 38, cơ quan hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các trường hợp quy định tại điều 22 về từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và bổ sung điểm d, khoản 1, như sau:

  “d) Trường hợp có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nhưng người khai hải quan không khai số tham chiếu, ngày cấp hoặc trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nhưng người khai hải quan không khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, cơ quan hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định.

  Trường hợp người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều 5 Thông tư này nhưng khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa quá thời hạn theo quy định tại Điều 7 Thông tư này, cơ quan hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định.”

  Thông tư có hiệu lực thi hành từ 21/10/2019

  Xem chi tiết thông tư để nắm những nội dung khác được sửa đổi, bổ sung:

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 20/09/2019 08:34:47 SA
   
  2278 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận