Thay đổi họ tên cho người dưới 18 tuối

Chủ đề   RSS   
 • #162212 30/01/2012

  minhanh1310

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Thay đổi họ tên cho người dưới 18 tuối

             Các luật sư thân mến, tôi có vài thắc mắc cần giải đáp. Tôi sinh ngày 13/10/1994, tên của tôi không hay cho lắm, đi học tôi hay bị bạn bè trêu chọc, nay tôi có ý muốn thay đổi tên ( kể cả tên lót).Việc thay đổi tên này có gây rắc rối cho việc sửa đổi giấy tờ, học bạ và  các giấy tờ khác hay không? Luật sư cho tôi biết thủ tục chi tiết.
              Mong luật sư giải đáp giúp. Chân thành cảm ơn !
   

  Cập nhật bởi minhanh1310 ngày 30/01/2012 03:45:49 CH
   
  6425 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #162236   30/01/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1352 lần
  Moderator

  minhanh1310 viết:
             Các luật sư thân mến, tôi có vài thắc mắc cần giải đáp. Tôi sinh ngày 13/10/1994, tên của tôi không hay cho lắm, đi học tôi hay bị bạn bè trêu chọc, nay tôi có ý muốn thay đổi tên ( kể cả tên lót).Việc thay đổi tên này có gây rắc rối cho việc sửa đổi giấy tờ, học bạ và  các giấy tờ khác hay không? Luật sư cho tôi biết thủ tục chi tiết.
              Mong luật sư giải đáp giúp. Chân thành cảm ơn !
     bạn có thể thay đổi họ tên nếu có lý do chính đáng.
  Theo quy định tại Điều 27 BLDS:

  "Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên 

  1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

  a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

  b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

  c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

  d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

  đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

  g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

  3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ."

  Trường hợp này, bạn có thể lấy lý do là ảnh hưởng tới danh dự để thay đổi họ tên.
  Về thủ tục thì, UBND cấp huyện nơi bạn đã đăng kí khai sinh trước đây là cơ quan có thẩm quyền trong việc thay đổi hộ tịch.

  Điều 38 nghị định158/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định:
  "Điều 38. Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch


  1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.


  Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.


  Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


  Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.


  2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.


  Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.


  Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.


  3. Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.


  Trong trường hợp nội dung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh.


  Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bổ sung.


  4. Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.


  5. Trong trường hợp nội dung bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con, căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con cho phù hợp; nếu Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh."

  Bạn có thể tham khảo các quy định trên để làm thủ tục đăng kí thay đổi họ tên.

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhdv352 vì bài viết hữu ích
  minhanh1310 (31/01/2012)
 • #162416   31/01/2012

  minhanh1310
  minhanh1310

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho phép tôi hỏi thêm, việc sửa đổi hoạc làm lại giấy tờ như học bạ, chứng minh nhân dân có phức tạp không, xin luật sư hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Vì còn vài tháng nữa tôi phải thi đại học, không biết khoảng thời gian này có kịp để chỉnh sửa mọi giấy tờ trước khi làm hồ sơ thi đại học không, nhất là học bạ cấp 3. Cảm ơn !
   
  Báo quản trị |  
 • #162492   01/02/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1352 lần
  Moderator

  Việc làm lại chứng minh thư nhân dân thì không có gì phức tạp lắm. tuy nhiên, khi bạn đã làm lại giấy khai sinh thì bạn cũng phải làm lại sổ hộ khẩu cho phù hợp với giấy khai sinh, sau đó làm lại CMTND theo như sổ hộ khẩu và giấy khai sinh mới. Thủ tục điểu chỉnh các giấy tờ này bạn cũng có thể tham khảo tại nghị định 158 nêu trên:

   Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác


  - Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.


  Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.


  Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh. 


  - Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.


  - Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.

                
           
           T
  hủ tục yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT bạn tìm hiểu trong Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, :

  Đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng do người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch:

  - Đơn xin chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu);

  Quyết định thay đổi, cải cnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính của UBND huyện, thị xã (bản photo công chứng);

  S hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu), học bạ của cấp học (bản pho to công chứng);

  Bản chính văn bằng tt nghiệp đã cấp;

  - Ảnh chụp kiểu chứng minh nhân dân cỡ 03x04 cm của người yêu cầu chỉnh sửa văn bằng;

             Hồ sơ này bạn gửi lên sở giáo dục và đạo tạo để họ làm thủ tục đổi bằng tốt nghiệp cho bạn (nếu đã được cấp bằng tốt nghiệp trước khi thay đổi hộ tịch).
               Còn về thay đổi học bạ thì bạn làm đơn gửi lên trường học của bạn cùng với giấy khai sinh đã cải chính để trường của bạn sửa lại học bạ cho bạn.

  Cập nhật bởi anhdv352 ngày 01/02/2012 12:16:08 CH

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhdv352 vì bài viết hữu ích
  minhanh1310 (01/02/2012)
 • #162505   01/02/2012

  minhanh1310
  minhanh1310

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  cảm ơn luật sư
   
  Báo quản trị |  
 • #183189   05/05/2012

  Xin Luật sư cho tôi hỏi : Con tôi cải chính hộ tịch vào năm học lớp 9, vậy học bạ phải sửa từ năm nào ?

  Sửa từ bài không dấu

  Xin Luat su cho toi hoi: Con toi cai chinh ho tich vao nam hoc lop 9, vay hoc ba phai sua tu nam nao

  Bạn cần viết bài có đầy đủ dấu.
  Cập nhật bởi ntdieu ngày 05/05/2012 09:00:11 SA thêm dấu
   
  Báo quản trị |