Thắc mắc về quyền lợi của người có đất bị giải tỏa

Chủ đề   RSS   
 • #60632 13/09/2010

  Vietanh58

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thắc mắc về quyền lợi của người có đất bị giải tỏa

  Xin Luật sư cho tôi biết.

  Người có đất bị giải toả (tái định cư) có những quyền lợi gì?
  Nếu chưa có quyết định của cấp trên thì cán bộ địa chính của phường/xã có được triệu tập người sử dụng đất để họp bàn chuyện giải toả không?

  Tôi muốn tham khảo bằng văn bản thi tham khảo như thế nào trên thuvienphapluat.vn

  Xin cảm ơn !
  Cập nhật bởi admin ngày 14/09/2010 08:34:00 AM Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 13/09/2010 09:51:27 PM Cập nhật bởi nguyenbuibahuy ngày 13/09/2010 09:20:10 PM Thêm dấucho bài viết

  Vietanh58

   
  3868 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #60739   14/09/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3557 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Gửi Vietanh58!

  - Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP. Bạn chú ý đọc điều 14 Nghị định này để biết các quy định liên quan trong các văn bản khác.

  Điều 14. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ

  1. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 197/2004/NĐ-CP)

  Và các Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 84/2007/NĐ-CP) thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để hỗ trợ.

  - Chưa có quyết định của cấp trên thì mới phải họp bàn để từ đó đưa ra quyết định cho phù hợp chứ bạn. Còn nếu đã có quyết định rồi thì chỉ còn việc thực hiện thôi, chứ họp bàn gì nữa.

  Thân!

  Cập nhật bởi admin ngày 14/09/2010 11:26:29 AM cập nhật link

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |