thắc mắc về lương hưu

Chủ đề   RSS   
  • #410183 18/12/2015

    thắc mắc về lương hưu

    thư viện pháp luật chomình hỏi: nếu 1 người về hưu được nhận lương hưu bình thường, vừa về cái thì chết thì gia đình họ có chế độ gì không; bao nhiêu năm đóng bảo hiểm xã hội coi như hết ah!! 

     
    2858 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận