Thắc mắc về giải quyết chế độ đối với cán bộ xã không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Chủ đề   RSS   
 • #428734 22/06/2016

  Thắc mắc về giải quyết chế độ đối với cán bộ xã không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

  Bà Nguyễn Thị A; sinh ngày 01/06/1962 đến thời điểm hiện tại đã tròn 54 tuổi.

  Đã đóng bảo hiểm xã hội được 9 năm 3 tháng
  Hiện là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã B
  Trong tháng 6 vừa qua, tại đai hội Hội liên hiệp phụ nữ xã B; bà Nguyễn Thị A không trúng cử Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ nữa do không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm. Xã B cũng không bố trí được công việc phù hợp cho bà Nguyễn Thị A 
  Vậy việc giải quyết chế độ cho bà Nguyễn Thị A được thực hiện theo quy định của Nhà nước như thế nào.
  Bà Nguyễn Thị A có thuộc đối tượng được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP hay không. 
  Hoặc giải quyết chế độ cho bà Nguyễn Thị A theo Khoản 1, Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế.
  Rất mong Luật sư quan tâm giải thích cụ thể trong thời gian sớm nhất.
  Tôi xin chân thành cảm ơn !
   
  3150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #440802   07/11/2016

  aisakataiga
  aisakataiga

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2016
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


            Xin chào bạn. Dựa vào thông tin bạn cung cấp, tôi xin nêu ra ý kiến đóng góp:

   

  Căn cứ vào khoản 2 điều 61 Luật Cán bộ công chức :

  Điều 61. Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã

  2. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

  e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

            Bà Nguyễn Thị A là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã B, , người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội nên là cán bộ cấp xã

  Căn cứ vào điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có

  Điều 5. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu

  Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

            Bà A đã 54 tuổi nên không đủ điều kiện để tái cử. Bà A còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu nên không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.

            Theo như thông tin bạn cung cấp thì xã không thể bố trí được công tác phù hợp nên  được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu hoặc bà A có đơn xin nghỉ hưu sớm.

            Trường hợp bà A không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi

            Từ đó bà A là đối tượng của điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và được hưởng các chế độ quy định ở điều 5 Nghị định:

  ·        Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

  ·        Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại Khoản 1 Điều này thực hiện đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật hiện hành.

            Trường hợp bà A có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi- tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Từ đó bà A là đối tượng của điều 3 Nghị đinh số 26/2015/NĐ-CP và được hưởng các chế độ quy định ở điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP:

   

  ·        Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

  ·        Ngoài ra, còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội, từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương...

            Còn bà A không là đối tượng của nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế do:

  Căn cứ vào khoản 1 Điều 6 nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

  Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

  1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

  b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

   

            Bà A không là đối tượng dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo điểm a khoản 1

            Bà A là cán bộ xã không đủ điều kiện về tuổi để tái cử và không sắp xếp được vị trí công tác cho bà A chứ không phải là đối tượng dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác theo điểm b khoản 2 

   
  Báo quản trị |