Thắc mắc về Điều 31 Nghị định 100/2008/ND-CP

Chủ đề   RSS   
 • #157684 27/12/2011

  hasosa
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2010
  Tổng số bài viết (478)
  Số điểm: 6894
  Cảm ơn: 157
  Được cảm ơn 135 lần


  Thắc mắc về Điều 31 Nghị định 100/2008/ND-CP

   

  Mình có 1 thắc mắc là tại điều 31 Nghị định100/2008/NĐ-Cp hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân (đã được Nghị định106/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 mình trích nguyên văn như sau:

  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 29, Điều 31 Nghị định số100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

  “Điều 29. Khai thuế thu nhập cá nhân.

  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế và cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế như sau:

  1. Khai thuế theo tháng:

  a) Khai thuế theo tháng áp dụng với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với:

  - Thu nhập từ tiền lương, tiền công;

  - Thu nhập từ đầu tư vốn;

  - Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán;

  - Thu nhập từ trúng thưởng;

  - Thu nhập từ bản quyền;

  - Thu nhập từ nhượng quyền thương mại;

  - Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú.

  b) Hồ sơ khai thuế tháng là Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

  2. Khai thuế theo quý:

  a) Khai thuế quý áp dụng với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương thức kê khai. Hồ sơ khai thuế là tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân.

  b) Khai thuế theo quý đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập hàng tháng có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thuế thấp hơn 5 triệu đồng. Hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

  3. Khai thuế theo năm:

  a) Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

  - Khai quyết toán thuế năm đối với các khoản thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ và các khoản giảm trừ khác (nếu có).

  - Hồ sơ khai thuế:

  + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

  + Bảng kê thu nhập chịu thuế và thu nhập cá nhân đã khấu trừ.

  b) Đối với cá nhân:

  - Khai quyết toán thuế năm đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc có yêu cầu hoàn thuế, bù trừ thuế vào kỳ sau.

  Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại một nơi duy nhất ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế thay.

  - Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20%.

  - Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức khoán thuế khai thuế mỗi năm một lần.

  4. Khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với:

  a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

  b) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;

  c) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

  5. Khai thuế đối với một số trường hợp khác của cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài.

  6. Bộ Tài chính quy định về hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp nêu tại điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.”)

  Đến đây là hết điều 2 của NĐ 106 nhưng mình không thấy Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như tiêu đề của điều 2 Nghị định 106 đã nói là sửa đổi, bổ sung cả Điều 31. Như vậy là điều 31 của NĐ 100 đã được ghép với Điều 29 thành Điều 29 mới hay là Điều 31 của NĐ 100 vẫn còn hiệu lực?

  Mong diễn đàn cho mình ý kiến, cám ơn các bạn nhiều!!!

  3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

   
  4712 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận