Tăng vốn điều lệ có phải nộp tờ khai thuế môn bài?

Chủ đề   RSS   
 • #514437 27/02/2019

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 270 lần


  Tăng vốn điều lệ có phải nộp tờ khai thuế môn bài?

  Cho em hỏi công ty em trong năm tăng vốn điều lệ nhưng không làm thay đổi tiền thuế môn bài (tức là năm 2018 nộp bậc 1, sau đó tăng vốn điều lệ vẫn nộp thuế bậc 1) thì có cần nộp tờ khai thuế môn bài mới không ạ? 
   

  Không có gì là không thể.

   
  1718 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #533749   28/11/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1243)
  Số điểm: 8075
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 162 lần


  Nội dung trên bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về khai lệ phí môn bài. Theo đó người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp công ty bạn hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài bạn nhé

   

   
  Báo quản trị |  
 • #564088   30/11/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (491)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  Tại Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài quy định về khai và nộp lệ phí môn bài có quy định như sau:
   
  Khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
   
  - Khai lệ phí môn bài
   
  + Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
   
  + Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
   
  + Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
   
  + Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
   
  Như vậy trường hợp tăng vốn điều lệ doanh nghiệp không phải là trường hợp phải kê khai lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh.
   
  Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #570831   28/04/2021

  Căn cứ Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về lệ phí môn bài cụ thể tại Điều 5, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh, do đó, công ty chị khi có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

  Tuy nhiên, theo thông tin chị cung cấp thì chưa xác định được công ty chị đã tăng vốn điều lệ lên bao nhiêu. Bởi căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC có quy định:

  “1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

  a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

  b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

  c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

  Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn tại khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã…

  Tổ chức nêu tại điểm a, b khoản này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.”

  Như vậy, nếu công ty chị tăng vốn điều lệ lên trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm thì năm nay thì sang năm sau công ty chị sẽ đóng 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

  Nếu công ty chị tăng vốn điều lệ lên trên 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm thì năm nay thì sang năm sau công ty chị sẽ đóng 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

   

   
  Báo quản trị |