Các bạn ạ, dân gian có câu: "Cái nết đánh chết cái đẹp". Nhưng nếu như một người phụ nữ mà có được cả tính nết đẹp, nhan sắc đẹp nữa thì có phải là một người phụ nữ hoàn hảo không!