Tài khoản bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ

Chủ đề   RSS   
 • #510230 15/12/2018

  Tài khoản bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ

  Mình xem trong Luật thương mại 2005 có quy định như sau:

  "Điều 17. Quyền của Văn phòng đại diện

  ...

  4. Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.

  ..."

  Mình không rõ "Tài khoản bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ" là như thế nào. Rất mong các bạn giải thích giúp mình. 

  Xin cảm ơn. 

   
  1388 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận