Sửa đổi quy định bồi thường nhà ở nhằm bảo vệ an toàn lưới điện

Chủ đề   RSS   
 • #475668 23/11/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Sửa đổi quy định bồi thường nhà ở nhằm bảo vệ an toàn lưới điện

  Là nội dung được đề cập tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện.

  Theo đó, thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình hành lang ngoài bảo vệ an toàn lưới điện như sau:

  - Nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ để di dời theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

  - Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500kV, có khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây dẫn điện nhỏ hơn hoặc bằng 60 mét thì chủ sở hữu nhà, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được lựa chọn một trong hai hình thức xử lý sau:

  + Được bồi thường, hỗ trợ để di dời theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

  + Nếu không có nhu cầu di dời thì phải có đề nghị được ở lại bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường Bưu điện đến Ủy ban nhân dân huyện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc di dời của cơ quan có thẩm quyền và được bồi thường đất ở, nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt như đối với đất ở, nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định này, Điều 18 Nghị định 14/2014/NĐ-CP.

  UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy định sử dụng đất sát hành lang bảo vệ an toàn lưới điện đảm bảo an toàn lưới điện.

  Xem chi tiết Dự thảo Nghị định tại file đính kèm.

   

   
  2235 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #475744   24/11/2017

  ttmlinh284
  ttmlinh284
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2014
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 1597
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Bài viết rất cụ thể, chi tiết và bổ ích.

  Phù hợp với nhiều người đang sinh sống, sở hữu nhà ở khu vực gần lưới điện. Vừa đảm bảo an toàn cho lưới điện vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản trong khu vực hành lang lưới điện.

   
  Báo quản trị |