Sửa đổi loại hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #512003 10/01/2019

  Sửa đổi loại hợp đồng lao động

  Kính gửi Luật sư,

  - Tháng 6 năm 2015, tôi (C) ký hợp đồng lao động với công ty (A). Tại điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng với loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn 12 tháng (từ 08/06/2015 đến 07/06/2016), với các điều khoản khác đầy đủ.

  - Tháng 6 năm 2016, tôi (C) tiếp tục được ký hợp đồng với công ty (A). Tại điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng với loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn 36 tháng (từ 08/06/2016 đến hết ngày 07/06/2019), với các điều khoản khác đầy đủ.

  - Tháng 01/2018, do thay đổi thang bảng lương đóng bảo hiểm, công ty ký lại với tôi hợp đồng lao động. Tại điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng với loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn (từ 01/01/2018 đến hết ngày 07/06/2019), với các điều khoản khác đầy đủ.

  - Tháng 12 năm 2018, công ty (A) thành lập một công ty con (B) và có ký với tôi (C) một biên bản thỏa thuận ngày 23/12/2018 "Về việc chấm dứt Hợp đồng lao động tại Công ty A để đến công tác tại Công ty (B)", và ký 3 bên giữa  Giám đốc công ty A, Giám đốc công ty (B) với (C). tại biên bản thỏa thuận có một nội dung như sau: "Về việc chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 31/12/2018 với Công ty (A) để chuyển sang làm việc tại Công ty (B) theo đề nghị của Công ty (B) và bản thân Ông/Bà (C) cùng nhất trí"ày 

  - Ngày 28/12/2018, (C) ký hợp đồng lao động với công ty (B). Tại điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng với loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn (từ 01/01/2019 đến hết ngày 07/06/2019), với các điều khoản khác đầy đủ.

  - Ngày 09/01/2019, Phòng HCNS công ty (B) thông báo tới (C).

  Trích dẫn nguyên văn nội dung thông báo như sau: 

  (Hiện tại Công ty (B) đang khai báo lao động cho nhân sự, tuy nhiên Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội họ có điều chỉnh cách dùng từ trên HĐLĐ đối với những nhân sự kí HĐ dưới 12 tháng.Thay vì là loại HĐ xác định thời hạn như đã ban hành và kí  thì họ yêu cầu mình thay đổi dùng rõ là “Hợp Đồng theo công việc nhất định dưới 12 tháng” Các điều khoản khác trong Hợp Đồng không có gì thay đổi, Vì vậy phòng HCNS nhờ các Anh có tên trong danh sách bên dưới kí lại HĐLĐ để phòng HCNS tiến hành đi khai báo LĐ và làm thủ tục tham gia bảo hiểm tiếp tục cho các Anh)

  Như vậy Luật sư cho hỏi: 

  1. Công ty (B) ký hợp đồng với (C) với loại hợp đồng lao động xác định thời gian tại điều 1 là đúng hay sai theo nội dung tại điều 22. bộ luật lao động.

  2. Việc thay đổi loại hợp đồng lao động “Hợp Đồng theo công việc nhất định dưới 12 tháng” là đúng hay sai theo nội dung tại Điều 22.Bọ luật lao động.

  Trân thành cám ơn Luật sư.

   

   
  1002 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Viethaeic vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận