Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản vi phạm

Chủ đề   RSS   
 • #475653 23/11/2017

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1156)
  Số điểm: 11690
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 165 lần


  Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản vi phạm

  Câu hỏi:Trường hợp nào ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản vi phạm hành chính? Khi đối tượng VPHC không chấp hành ký vào BBVPHC thì áp dụng quyết định này được không? Mong được giải đáp
   
  Trả lời: Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định các trường hợp xử phạt không lập biên bản như sau:
   
  “Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
  1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.
  Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.
  ...”
  Theo đó, trường hợp người vi phạm không chịu ký vào biên bản không thuộc trường hợp được xử phạt không lập biên bản. Khi đó phải xử lý theo hướng dẫn tại Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính như sau:
  “Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính
  ...
  2. ...
  Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.
  3. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.”
   
  Như vậy, nếu người vi phạm không chịu ký vào biên bản thì người lập biên bản phải yêu cầu đại diện chính quyền cơ sở hoặc 2 người chứng kiến ký vào biên bản và ghi rõ lý do vào biên bản.
  Cập nhật bởi huynhthu95 ngày 23/11/2017 12:05:52 CH
   
  5906 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (13/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận