DanLuat 2015

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #303363 20/12/2013

  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 như thế nào?

  Xem thêm: Công văn 336/TCT - TNCN : Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

  Tôi đọc các văn bản hướng dẫn thuế hiện nay thì thực sự có mấy vẫn đề đang băn khoăn không biết nên hiểu theo cách nào ?

   

  Câu 1: Năm 2013 vì có Luật thuế mới áp dụng từ 1/7/2013 nên khi tôi đang không biết tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 sẽ thì tính như thế nào ? (Có phải quyết toán thuế TNCN tách riêng làm hai giai đoạn 6 tháng đầu năm riêng, 6 tháng cuối năm riêng hay gộp chung thu nhập và các khoản giảm giừ của cả 12 tháng luôn để tính quyết toán luôn)

   

  Cách hiểu 1: Lấy thu nhập chịu thuế 6 tháng đầu năm 2013 trừ đi giảm trừ cho bản thân (6T đầu x 4.000.000đ) từ đó xác định thu nhập tính thuế của 6 tháng đầu chia bình quân 6 tháng và trên cơ sở biểu thuế tính thuế phải nộp của 6 tháng đầu riêng. Và 6 tháng sau thì tương tự Lấy thu nhập chịu thuế 6 tháng sau năm 2013 chỉ khác là trừ đi giảm trừ cho bản thân (6T sau x 9.000.000đ) từ đó xác định thu nhập tính thuế của 6 tháng sau chia bình quân 6 tháng và trên cơ sở biểu thuế tính thuế phải nộp của 6 tháng sau. Cộng thuế phải nộp hai giai đoạn thì ra thuế phải nộp cả năm 2013.

   

  Cách hiểu 2: Lấy thu nhập chịu thuế cả năm 2013 trừ đi giảm trừ cho bản thân của 12 tháng được xác định là (6T đầu x 4.000.000đ)+ (6T sau x 9.000.000đ) để tính thu nhập tính thuế xác định thu nhập tính thuế của năm 2013 chia bình quân 12 tháng và trên cơ sở biểu thuế tính thuế phải nộp của cả năm 2013.

   

  Sắp phải làm quyết toán thuế rôi mà tôi mung lung quá Rất mong Luật sư và mọi người giải đáp giúp tôi nên phải hiểu theo cách nào là đúng đây ?

   

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 03/01/2015 02:32:25 CH
   
  25681 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-