Quyết định tăng lương thay cho PLHĐ được không?

Chủ đề   RSS   
 • #453444 13/05/2017

  Quyết định tăng lương thay cho PLHĐ được không?

  Vui lòng tư vấn giúp em về vấn đề văn bản tăng lương.

  Theo quy định pháp luật hiện hành thì khi công ty điều chỉnh lương cho nhân viên, nếu chỉ làm Quyết định tăng lương mà không làm PLHĐ thì có được không? Nhưng trong quyết định tăng lương sẽ ghi rõ là "Quyết định này có giá trị như phụ lục cho hợp đồng lao động số xxx"

  Và xin hỏi nếu cơ quan thuế đến kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, liêu Quyết định tăng lương có bị xem không phải Phụ lục HĐLĐ và bị loại chi phí lương thưởng liên quan không? 

  Thanks

   
  1667 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận