Quyết định giải thể DN trước ngày thông báo vì sao không được?

Chủ đề   RSS   
 • #70029 23/11/2010

  trinhkienlinh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/11/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyết định giải thể DN trước ngày thông báo vì sao không được?

  Chào Luật sư,

  Cty tôi đã nhận được thông báo khóa MST vào ngày 14/10/2010. Tôi đã làm quyết định giải thể trước ngày nhận được thông báo MST nhưng Sở Kế hoạch không chấp nhận. Như vậy là như thế nào?

  Vấn đề thứ 2:

  Trong biên bản họp hội đồng thành viên về giải thể cty. Giấy chứng nhận ĐKKD là 8 người. Như vậy thì bao nhiêu người ký tên trong biên bản là đạt. Có phải chỉ cần 70% là đạt yêu cầu hay không?

  Luật sư trả lời giúp và có thể liên hệ vào địa chỉ Mail : trinhkienlinh@yahoo.com
  Xin cám ơn.

   
  5622 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #70125   24/11/2010

  luatsuvan
  luatsuvan
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2010
  Tổng số bài viết (149)
  Số điểm: 826
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Chào bạn,

  Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ ( ví dụ như:điều lệ công ty quy định như thế nào,cơ quan đăng ký kinh doanh không chấp nhận với lí do gì....) tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn 1 số quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề của bạn như sau:


  Luật doanh nghiệp 2005:

  Điều 158. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

  3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

  Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

  Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

  Thông tư 85/2007/TT-BTC:      

  III. CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

  3. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  3.1. Đối với doanh nghiệp            

  Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm:

  Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

  Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh. 

  Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  1/ Vậy theo quy định thủ tục để chấm dứt hiệu lực mã số thuế yêu cầu phải có quyết định giải thể doanh nghiệp nên công ty bạn muốn khóa mã số thuế thì phải ký quyết định giải thể trước.
                      
  2/ 

   

  Điều 52. Quyết định của Hội đồng thành viên

  Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

  đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

  2. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 

  Chào thân ái,
  Luật sư Bùi Thị Thùy Vân

   

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: