Quyết định 27/2018/QĐ-TTg: Ban hành hệ thống ngành KTVN

Chủ đề   RSS   
 • #497117 16/07/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 742 lần


  Quyết định 27/2018/QĐ-TTg: Ban hành hệ thống ngành KTVN

  Vừa qua thủ tướng chính phủ đã ký quyết định 27/2018/QĐ-TTg  ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 20/8/2018 thay thế Quyết định 10/2007/QĐ-TTg

  Theo đó, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục và nội dung được đưa ra như sau:

  1, Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

  - Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

  - Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

  - Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được má hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

  - Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được má hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

  - Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được má hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

   

  2. Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:

  - Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;

  - Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế những thuộc các ngành kinh tế khác

   

  Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm bao gồm các danh mục và nội dung được đính kèm tại phụ lục của quyết định:

   

   

   

   
  3854 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận