Quyền thừa kế

Chủ đề   RSS   
 • #178672 15/04/2012

  minhtan2402

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/04/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 59
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyền thừa kế

  Bố mẹ tôi có 5 người con tôi là con trai út năm nay 52 tuổi trên tôi 4chi gái đều có nhà và gia đình riêng con cháu đề huề cả tôi ở với bố mẹ đến năm 1991 bố tôi chết có để lai cho tôi di chúc viết bằng tay không có người làm chứng và cũng không có xác thực của chính quyền di chúc này ông viết trong một quyển sổ bằng bàn tay với những tờ giấy gập làm 4 và tự tay khâu bằng chỉ thành một quyển sổ nhỏ trong bản di chúc ngoài những lời dặn dò có đoạn mà tôi trích như sau:" Tôi để lại cho vợ tôi là Hoàng thị Sửu (mẹ tôi) và con trai tôi là Hoàng Minh Tân (tức tôi) nhà cửa vườn tược và một số vật dụng trong gia đình và sau khi vợ tôi qua đời thì để lai cho con trai tôi là Hoàng Minh Tân sử dụng, sinh hoạt để đến ngày giỗ tết kiếm bát cơm quả trứng thắp nén hương nhớ tới ông bà tổ tiên cho phải đạo không phải phiền hà,tốn kém đến mọi người." Từ đó đến nay tôi và mẹ tôi vẫn ở năm 2002 mẹ tôi chết . Năm 2001 chính quyền địa phương tiến hành đo lại đất của toàn bộ phường ,tôi cũng nói rõ nhà tôi ở đã 3 đời từ trước năm 1945 nhưng tôi không hiểu sao mãi không thấy chính quyền làm sổ đỏ cho đến 2006 sau khi đo lại chính quyền làm sổ đỏ quyền sử dụng đất mang tên tôi với bản di chúc của bố tôi trình báo nay đã được sáu năm. Nhưng giờ đây các chi gái của tôi lai đang đe dọa tôi đòi chia mảnh đất này. Vậy tôi xin hỏi Luật sư di chúc của bố tôi có hợp lệ không? Tôi phải làm gì nếu họ làm rùm beng đòi chia?
   Tôi xin chân thành cảm ơn.
   
  3443 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #178771   16/04/2012

  Ls.Duong
  Ls.Duong

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/02/2012
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 116
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 10 lần


  Để có thể tư vấn 1 cách chính xác thì bạn phải cung cấp cho tôi đầy đủ nội dung của bản di chúc trên. Hoặc bạn có thể đối chiếu nó với các quy định sau:
  - Để 1 di chúc được coi là hợp pháp thì nó phải tuân theo điều kiện của BLDS năm 2005 như sau:
  "Điều 652. Di chúc hợp pháp
  1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
  b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.
  2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
  3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
  4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
  5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.
  "
  - Ở đây, tôi có thể xác định di chúc mà bố bạn để lại là di chúc bằng văn bản, không có người làm chứng và không có công chứng chứng thực. Nên điều kiện có hiệu lực của nó phải tuân theo quy định sau:
  "Điều 655. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
  Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.
  Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 653 của Bộ luật này.
  "
  - Theo đó di chúc của bố bạn chỉ được coi là hợp pháp nếu nó tuân thủ Điều 653 BLDS về nội dung của di chúc:
  "Điều 653. Nội dung của di chúc bằng văn bản
  1. Di chúc phải ghi rõ:
  a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  d) Di sản để lại và nơi có di sản;
  đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.
  2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
  "
  Nếu bản di chúc của bố bạn là hợp pháp, đã được công bố thì việc di sản đó thuộc về bạn là việc đương nhiên. Các chị của bạn đều không thuộc trường hợp quy định tại Điều 669 BLDS:
  "Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

  1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."
  Nên di sản đó thuộc quyền sở hữu của bạn. Nhà nước và pháp luật bảo vệ quyền sở hữu đấy!
  Thân!

  Sự hoàn hảo thì thật vô hình - Hãy cùng tôi kiếm tìm tiệm cận của sự hoàn hảo...

  Luật sư: Nguyễn Văn Dương

  SĐT: 0986.227.990

  Email: duonglawyer1990@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Ls.Duong vì bài viết hữu ích
  minhtan2402 (16/04/2012)
 • #178854   16/04/2012

  thanhlaw.phamlhn
  thanhlaw.phamlhn
  Top 200
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/12/2011
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2095
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 132 lần


  Xin chào. Phạm Thanh xin được chia sẻ như sau: 
  Bố của chú đã mất năm 1991, có để lại di chúc. Do đó, để đánh giá di chúc do bố của chú lập và để lại có hợp pháp không thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật tại thời điểm để lại di chúc đó là Pháp lệnh thừa kế năm 1990. Theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 pháp lệnh quy định về Di chúc hợp pháp

  "1- Di chúc hợp pháp là di chúc do người từ đủ mười tám tuổi trở lên tự nguyện lập trong khi minh mẵn, không bị lừa dối và không trái với quy định của pháp luật.

  Di chúc cũng được coi là hợp pháp nếu do người từ đủ mười sáu tuổi trở lên nhưng chưa đủ mười tám tuổi tự nguyện lập trong khi minh mẵn, được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đỡ đầu, không bị lừa dối và không trái với quy định của pháp luật.

  2- Di chúc do công dân Việt Nam lập ở nước ngoài theo pháp luật của nước ngoài, nếu có nội dung không trái với pháp luật của Việt Nam, cũng được coi là di chúc hợp pháp.

  Điều 13: Nội dung bản di chúc

  1- Trong bản di chúc phải ghi rõ: Ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi thường trú của người lập di chúc; họ, tên người được hưởng di sản; tên cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; tài sản, quyền về tài sản để lại cho người, cơ quan tổ chức được hưởng; nơi có tài sản đó. Nếu người lập di chúc giao nghĩa vụ cho người thừa kế thì phải nêu rõ là giao cho ai, nghĩa vụ gì.

  2- Trong bản di chúc phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc"
   Khi bản di chúc đáp ứng được các điều kiện trên thì được coi là di chúc hợp pháp. Di chúc phát sinh hiệu lực tại thời điểm mở thừa kế. Trên thực tế chú đã xuất trình bản di chúc vào năm 2006 và được chính quyền công nhận quyền thừa kế đó bằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên chú thì thời hạn để những người khác yêu cầu chia di sản thừa kế là 10 năm. Tuy nhiên, chú có thể yên tâm rằng quyền thừa kế của mình không bị tranh chấp nếu di chúc của bố chú để lại đảm bảo được tính hợp pháp. 


  http://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/thanhlaw.phamlhn

  Mobile: 0123 943 7763

   
  Báo quản trị |