Quyền người lao động trong luật lao động 2004

Chủ đề   RSS   
  • #297755 17/11/2013

    Quyền người lao động trong luật lao động 2004

    những quyền của người lao động 2004 được áp dụng và sử dụng cụ thể như thế nào?? có thể cho e bit nhửng ví dụ cụ thể hay không??

     
    2656 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận