Quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ khi hết hạn HĐLĐ

Chủ đề   RSS   
 • #445396 16/01/2017

  dothanhhoan1509

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/06/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ khi hết hạn HĐLĐ

  Chào Luật sư!

  Tôi có vấn đề sau, rất mong được Luật sư giải đáp giúp. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  Tôi ký 3 lần HĐLĐ có thời hạn 01 năm với công ty. Sau khi hết hạn HĐLĐ lần thứ 3, công ty ký tiếp với tôi 1 HĐLĐ có thời hạn 06 tháng. Và đến 17/7/2017 là hết hạn.

  Khi HĐLĐ hết hạn, ôi không muốn ký tiếp HĐLĐ nữa, thì tôi có phải làm thủ tục thông báo cho công ty hay thủ tục nào khác nữa không?

  Khi HĐLĐ hết hạn, tôi được hưởng những chế độ gì?

  Tôi nghiên cứu Bộ luật Lao động 2012 thì tôi được hưởng trợ cấp thôi việc với mỗi năm là nửa tháng lương. Vậy tôi làm từ 18/8/2013 đến 17/2/2017 thì tôi được hưởng bao nhiêu tháng lương trợ cấp thôi việc? 1,5 hay 1,75 hay 2 tháng lương trợ cấp thôi việc?

  Rất mong được Luật sư giải đáp!

  Trân trọng cảm ơn

  Cập nhật bởi dothanhhoan1509 ngày 16/01/2017 12:12:52 CH
   
  2919 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #445411   16/01/2017

  Chào bạn, 

   
  Về vấn đề mà bạn thắc mắc tôi có một số chia sẻ như sau:
   
  Thứ nhất, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn 01 năm 3 lần với công ty mà bạn đang làm, tuy nhiên, Bộ luật lao động hiện hành chỉ cho phép ký hợp đồng lao động có thời hạn tối đa 02 lần. Hành vi ký hợp đồng lao động có thời hạn 03 lần liên tiếp của công ty mà bạn đề cập có thể bị xử phạt hành chính. Cụ thể quy định này như sau:  
   
  "Điều 22. Loại hợp đồng lao động
  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn."
  Trường hợp của bạn, vì bạn tiếp tục làm việc sau khi HĐLĐ 03 tháng lần thứ 2 hết hạn nên hai bên phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn chứ không phải là HĐLĐ có xác định thời hạn.   
  Thứ hai, bạn có đề cập đến việc sau khi hết hạn HĐLĐ lần thứ 3, công ty ký tiếp với bạn 01 Hợp đồng lao động có thời hạn 06 tháng, đến 17/7/2017 là hết hạn. Bạn có hỏi khi HĐLĐ hết hạn, bạn không muốn ký tiếp HĐLĐ nữa, thì có phải làm thủ tục thông báo cho công ty hay thủ tục nào khác nữa không?
  Như đã nói ở trên, vì bạn vẫn tiếp tục làm việc cho công ty sau khi HĐLĐ 01 năm nên công ty hợp đồng lao động giữa bạn và công ty là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Khi chấm dứt hợp đồng lao đông không xác định thời hạn, căn cứ Khoản 3, Điều 37, Bộ luật lao động 2012, bạn có nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày.
  "3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."
   
  Thứ ba, các quyền lợi của bạn khi chấm dứt hợp đồng lao động?
  Theo Điều 47, Bộ luật lao động 2012, khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn có quyền được thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của mình trong vòng 07 ngày, có thể kéo dài nhưng khong quá 30 ngày. Điều luật này như sau:
   
  "Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày."
   
  Cụ thể, khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định tại Điều 37, Bộ luật lao động, bạn sẽ được công ty trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012:
   
  "1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
   
  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
   
  3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc".
   
  Theo quy định trên, bạn sẽ được nhận trợ cấp thôi việc dựa trên thời gian bạn làm việc tại công ty từ 18/8/2013 đến 17/2/2017 (3 năm 6 tháng) (trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp) và mỗi năm làm việc bạn được hưởng một nửa tháng tiền lương. Do ở đây bạn chưa nói rõ bạn có tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không. Nếu bạn không tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bạn được hưởng: 3,5 (năm) x 0,5 (tiền lương hằng tháng) = 1,75 tháng tiền lương.
  Nếu bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian để tính số tiền trợ cấp thôi việc là 3,5 năm trừ đi thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Và khi đó, để tính số tiền trợ cấp thôi việc bằng thời gian đã trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp x 0,5 tiền lương hằng tháng.
   
  Ngoài ra, nếu bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bạn bạn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ cơ quan bảo hiểm nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể:
   
  "Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
   
  1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;
   
  2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;
   
  3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này". 
   
  Và mức trợ cấp thất nghiệp bạn có thể được hưởng quy định tại Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể là:
   
  "1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
   
  2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau
   
  a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
   
  b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
   
  c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
   
  d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên". 
   
  Trên đây là nội dung ý kiến của tôi về vấn đề bạn thắc mắc. Việc đưa ra ý kiến dựa trên thông tin mà bạn cung cấp và chỉ có giá trị tham khảo. Trường hợp có nhầm lẫn hoặc cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.
   
  Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc ý kiến chia sẻ của tôi!
   
  Chuyên viên tư vấn
  Nguyễn Thị Trà
  Cập nhật bởi clevietkimlaw1 ngày 17/01/2017 12:35:41 CH

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |  
 • #445427   16/01/2017

  Chào bạn,

  Kể từ thời điểm bắt đầu ký HĐLĐ lần thứ 3 thì mặc dù về mặt thực tế các bên ký HĐLĐ có thời hạn 01 năm, tuy nhiên, về mặt pháp luật thì các bên đã xác lập HĐLĐ không thời hạn. Do đó, khi hết hạn HĐLĐ lần thứ 4, nếu bạn có nhu cầu nghỉ việc tại công ty thì bạn nên cùng công ty ký thanh lý hợp đồng hoặc yêu cầu công ty ra quyết định cho bạn nghỉ việc, tránh trường hợp bạn cho rằng hết HĐLĐ nên tự nghỉ sau này có thể bị xem là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  ntdieu (16/01/2017)