Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được miễn nộp thuế

Chủ đề   RSS   
 • #462807 28/07/2017

  chiakinguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2016
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 4134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 256 lần


  Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được miễn nộp thuế

  Nội dung này được đề cập tại Luật du lịch 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

  Theo đó, Luật này quy định cụ thể về Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch như sau:

  Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động.

  Đồng thời, Quỹ này được miễn nộp thuế thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

  Quỹ này được hình thành từ các nguồn:

  - Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp;

  - Ngân sách nhà nước bổ sung hằng năm một phần trích từ nguồn thu phí tham quan, phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài;

  - Nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

  - Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  Mục đích của Quỹ này là:

  - Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài.

  - Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch.

  - Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch.

  - Hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.

  Luật du lịch 2017 thay thế Luật du lịch 2005

   
  1711 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận