Quy định về thang lương, bảng lương

Chủ đề   RSS   
 • #5842 09/06/2008

  phamhuuthiec

  Mầm

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quy định về thang lương, bảng lương

  Tôi muốn tìm thang lương bảng lương mới năm  1993
  Cập nhật bởi VietThuong ngày 09/03/2010 07:38:34 PM Cập nhật bởi VietThuong ngày 09/03/2010 06:39:55 PM
   
  54409 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #5843   11/06/2008

  xuyen46
  xuyen46

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2008
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 169
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  thang lương mới năm1993

  thử tìm nghị đinh số 24/CP ngày 23-5-1993 qui định tạm thới chế độ tièn lương...

  (click" tra cứu pháp luật "ở đầu trang này, nhập số liệu trong dòng trên vào ô tìm )
  (theo rongcon83 -dòng hỏi cuối cùng trong mục "tìm giúp văn bản pháp luật" này)
   
  Báo quản trị |  
 • #5849   12/06/2008

  vuthihoai123456
  vuthihoai123456

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/06/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xin mọi ngưòi tìm giúp mình nghị định quy định thang bảng lương mởi nhất theo quy định của nhà nước

  xin mọi ngưòi tìm giúp mình nghị định quy định thang bảng lương mởi nhất theo quy định của nhà nước đối với công ty cổ phần trả lương theo thang lương nhà nước
   
  Báo quản trị |  
 • #5850   13/06/2008

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Nghị định số 205/2004/NĐ-CP về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước( Bổ sung phụ lục) do Chính phủ ban hành ngày 14/12/2004.

  Bạn có thể tìm và tham khảo văn bản này ở website http://www.thuvienphapluat.com/
   
  Báo quản trị |  
 • #5851   12/09/2008

  nguyenhuuan
  nguyenhuuan

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thang bảng lương chuyên môn nghiệp vụ

  Doanh nghiệp nhà nước hạng 2 ngành  dịch vụ kỹ thuật có thang bảng lương  chuyên môn nghiệp vụ như thế nào ?
   
  Báo quản trị |  
 • #6025   24/08/2008

  huavanmy123
  huavanmy123

  Sơ sinh

  Tiền Giang, Việt Nam
  Tham gia:24/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin tìm thông tư nghị định nào hướng dẫn : thời hạn nâng xét lương cho ngành SX nhựa PP-PE.xin cảm ơn.

  Xin cho biết Thông tư,nghị định nào giải quyết "thời gian gia hạn nâng xét lương "
   
  Báo quản trị |  
 • #6026   25/08/2008

  pH___1
  pH___1
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 2490
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Câu này có nhiều rồi

  Bạn ơi, theo mình biết thì cái vụ thang lương, bảng lương này theo quy định chung của nhà nước.
  Bạn có thể tham khảo rất nhiều câu tương tự tại đây.
   
  Báo quản trị |  
 • #6077   09/02/2009

  thenhan2006
  thenhan2006

  Sơ sinh

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  VẤN ĐỀ CHUYỂN NGẠCH LƯƠNG

  Tôi có vấn đề muốn nhờ các bạn luật sư tư vấn tra giùm mà khó quá hỏi 3 lần rồi mà không thành công. Tôi nghe nói trước đây có văn bản của bộ nội vụ quy định về vấn đề chuyển ngạch từ CV lên CVC thì phải thi, nhưng với những người từ 50 tuổi trở lên thì được chuyển không cần phải thi.Xin được hỏi có văn bản này không ? và nếu có thì xin cho biết nội dung cụ thể va số hiệu của văn bản.
  Xin chân thành cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #6078   04/09/2008

  phuongtcld
  phuongtcld

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/09/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chuyển ngạch lên CVC không cần thi?

  Theo tôi được biết thì chỉ có thông tư 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với CB, CC, VC đã có thông báo nghỉ hưu. Còn đối với những người từ 50 tuổi trở lên thì chỉ được miễn thi một số môn
   
  Báo quản trị |  
 • #6079   16/09/2008

  VBPhapluat
  VBPhapluat

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/09/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Vấn dề về chuyển nghạch lương xin tham khảo thông tư mới nhất này

  BỘ NỘI VỤ
  -----

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------

  Số: 07/2008/TT-BNV

  Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008

   

  THÔNG TƯ

  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

  Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 117/2003/NĐ-CP); Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;
  Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 116/2003/NĐ-CP); Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
  Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
  Sau khi thống nhất với các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý các ngạch công chức chuyên ngành, Bộ Nội vụ hướng một số quy định về thi nâng ngạch công chức như sau:

  I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số quy định về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và miễn một số môn thi trong kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp; từ ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên lên ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính; từ ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính lên ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp.

  Các ngạch công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên cao cấp được xác định căn cứ theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức. Đối với các ngạch công chức được ban hành sau ngày 03 tháng 11 năm 2004 thì căn cứ vào quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành ngạch công chức để xác định ngạch tương đương với ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên cao cấp.

  2. Đối tượng áp dụng

  a) Cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên;

  b) Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

  c) Cán bộ, công chức thuộc biên chế nhà nước được cử sang làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

  II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

  1. Điều kiện dự thi

  a) Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải là người đang ở ngạch chuyên viên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính (sau đây viết tắt là Quyết định số 414/TCCP-VC).

  Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính phải là người đang ở ngạch công chức tương đương với ngạch chuyên viên trong cùng chuyên ngành đó, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc trực tiếp ở các vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành;

  b) Được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất, có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật (có nhận xét của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức);

  c) Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc);

  d) Điều kiện về hệ số lương:

  - Đạt hệ số lương từ 3,66 trở lên nếu dự thi vào các ngạch công chức xếp lương theo nhóm 1 loại A2 (A2.1) quy định tại bảng 2 (bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là bảng lương số 2).

  - Đạt hệ số lương từ 3,33 trở lên nếu dự thi vào các ngạch công chức xếp lương theo nhóm 2 loại A2 (A2.2) theo bảng lương số 2.

  đ) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức cử dự thi nâng ngạch.

  2. Tiêu chuẩn dự thi

  Cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương có đủ các điều kiện quy định đối với ngạch dự thi hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II này còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

  a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

  b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc văn bằng được tính là tương đương theo quy định của pháp luật.

  Riêng đối với kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2008, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chu yên viên (đủ thời gian 12 tuần); chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính (trung – cao cấp trước đây) do Học viện Hành chính quốc gia cấp hoặc do các trường chính trị, hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường đào tạo cán bộ của các Bộ, ngành cấp theo uỷ quyền của Học viện Hành chính quốc qia được tiếp tục áp dụng. Đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính, cán bộ, công chức, viên chức dự thi còn phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành;

  c) Có chứng chỉ tin học văn phòng ( hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản).

  d) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ B trở lên, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản);

  đ) Có đề án, công trình theo quy định của ngạch dự thi (được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận).

  3. Trường hợp miễn nộp chứng chỉ

  Các trường hợp nếu có đủ điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học quy định tại Khoản 1 Mục IV của Thông tư này thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học.

  III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

  1. Điều kiện dự thi

  a) Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp phải là người đang ở ngạch chuyên viên chính, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch chuyên viên cao cấp quy định tại Quyết định số 414/TTCP-VC.

  Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp phải là người đang ở ngạch công chức tương đương với ngạch chuyên viên chính trong cùng chuyên ngành đó, có khả năng đảm nhận và đang trực tiếp làm việc ở các vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành;

  b) Được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất, có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật (có nhận xét của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức)

  c) Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương từ đủ 6 năm trở lên;

  d) Điều kiện hệ số lương:

  - Đạt hệ số lương từ 5,42 trở lên nếu dự thi vào các ngạch công chức xếp lương theo nhóm 1 loại A3 (A3.1) theo bảng lương số 2;

  - Đạt hệ số lương từ 5,02 trở lên nếu dự thi vào các ngạch công chức xếp lương theo nhóm 2 loại A3 (A3.2) theo bảng lương số 2;

  đ) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức cử dự thi nâng ngạch.

  2. Tiêu chuẩn dự thi

  Cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương có đủ các điều kiện quy định đối với ngạch dự thi hướng dẫn tại Khoản 1 Mục III này còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

  a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

  b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc văn bằng được tính là tương đương theo quy định của pháp luật.

  Đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp, cán bộ, công chức, viên chức dự thi còn phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành;

  c) Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp;

  d) Có chứng chỉ tin học văn phòng (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản).

  đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ C trở lên, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản);

  e) Có đề án, công trình theo quy định của ngạch dự thi (được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận).

  3. Trường hợp miễn nộp chứng chỉ

  Các trường hợp nếu có đủ điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học quy định tại Khoản 2 Mục IV của Thông tư này thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học.

  IV. ĐIỀU KIỆN MIỄN MỘT SỐ MÔN THI TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

  1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

  a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp có một trong các điều kiện sau:

  - Cán bộ, công chức, viên chức tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức thi nâng ngạch có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

  Riêng đối với kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2008, độ tuổi miễn thi môn ngoại ngữ (nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008) được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức dự thi làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các tỉnh; các huyện ngoại thành của các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và cán bộ, công chức thuộc biên chế tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 của tỉnh Hà Tây;

  - Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Lào hoặc tiếng Campuchia do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

  - Cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

  - Cán bộ, công chức, viên chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

  - Cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

  b) Miễn thi môn tin học đối với cán bộ, công chức, viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

  2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

  a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp có một trong các điều kiện sau:

  - Cán bộ, công chức, viên chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

  - Cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

  b) Miễn thi môn tin học đối với cán bộ, công chức, viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các hội, tổ chức phi Chính phủ được Nhà nước giao biên chế căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này để cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức dự thi.

  3. Bộ Nội vụ kiểm tra, giám sát việc cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch theo hướng dẫn tại Thông tư này.

  4. Việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và miễn một số môn thi trong kỳ thi nâng ngạch công chức đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế làm việc trong các cơ quan, đơn vị của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu giải quyết./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng BCĐTƯ về phòng, chống tham nhũng;
  HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Công báo,Website Chính phủ;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ
  - Lưu VT, Vụ CCVC.

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Văn Tuấn

   

   
  Báo quản trị |  
 • #6080   09/02/2009

  dungle94
  dungle94

  Sơ sinh

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:15/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tiêu chuẩn dự thi chuyên viên chính

  Tại Thông tư 07/2008/TT-BNV ngày 04/9/2008 có ghi  một trong những tiêu chuẩn để dự thi từ chuyên viên lên chuyên viên chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Vậy bằng tốt nghiệp đại học của tất cả các hệ đào tạo (như hệ tại chức, hệ ngắn hạn,đào tạo từ xa,....) đều đủ điều kiện dự thi?
   
  Báo quản trị |  
 • #44923   22/02/2010

  huongdanchuyenngach
  huongdanchuyenngach

  Sơ sinh

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chuyen ngach luong nhu the nao la dung


  chào luật sư!
  tôi là một giáo viên tiểu học loại B đang hưởng bậc 5/12, ngày hưởng 1/3/2008, hệ số 2,66. Nay tôi chuyển sang loại A1, bậc 2/9, hệ số 2,67, ngày hưởng 1/3/2008.Trong khi đó các đồng nghiệp khác chuyển sang loại A0 (bằng cao đẳng) là bậc 3 hệ số 2,72. Vậy việc chuyển ngạch của tôi như vậy là đúng hay sai? Hay là bằng đại học không có giá trị bằng cấp cao đẳng? Xin các bạn và luật sư giúp cho. Xin cám ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #6451   10/12/2008

  diketoan_thienphu
  diketoan_thienphu

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  " van bảng nói về thang bảng lương mơi năm 2009"

  tìm văn bảng nóivề thang bảng lương
  rất mong mọi người có cho em xin
   
  Báo quản trị |  
 • #6452   02/12/2008

  nganhhong
  nganhhong
  Top 500
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 12341
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Văn bản pháp luật về lương tối thiểu năm 2009

  Bạn cần tìm đọc Nghị định 110/2008/NĐ-CP và Nghị định 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ.
   
  Báo quản trị |  
 • #6453   02/12/2008

  nguyenminhcong
  nguyenminhcong

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  loi

  ko có văn bản nào mới nhất về thang bảng lương cả bạn ơi chỉ có NĐ 204 và 205
   
  Báo quản trị |  
 • #15118   01/06/2009

  thutoi2808
  thutoi2808

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thang bảng lương

  công ty e mới thành lập e muốn lập hệ thống thang bảng lương xin hỏi em phải dưạ vào đâu và làm thế nào cho đúng pháp luật.ai có mẫu thang lương cho em xin với
   
  Báo quản trị |  
 • #15119   01/06/2009

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14844)
  Số điểm: 99064
  Cảm ơn: 3424
  Được cảm ơn 5282 lần
  SMod

  Bạn có thể tham khảo các văn bản sau

  1. Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH
  2. Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH
  3. Nghị định 114/2002 và 110/2008
  4. Thông tư 24/2008/TT-BLĐTBXH

  Mẫu thang bảng lương bạn có thể tham khảo Nghị định 205/2004, lưu ý Nghị định này áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước. Bạn có thể copy mà không bắt buộc phải làm giống hoàn toàn
   
  Báo quản trị |  
 • #6720   13/07/2009

  ngantranh404
  ngantranh404

  Sơ sinh

  Ninh Thuận, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  công văn nào bắt buộc Cty TNHH phải xây dựng hệ thống thang, bảng lương

  Có thể cho em biết công văn nào bắt buộc Cty TNHH phải xây dựng hệ thống thang, bảng lương  vậy. Cám ơn nhiều

  Cập nhật bởi quoc007 vào lúc 28/04/2009 09:54:00
   
  Báo quản trị |  
 • #6721   13/07/2009

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Các VB xây dựng thang, bảng lương

  Anh/chị tham khảo các VB sau:

  Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp

  Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30/5/2003, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.

  Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của chính phủ về tiền lương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của chính phủ về tiền lương

  Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp

  Công văn số 1410/LĐTBXH–TL của Bộ Lao động,thương binh và xã hội về việc xây dựng thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp ban hành ngày 25/4/2007

  Công văn số 4268/LĐTBXH-TL về việc đăng ký thang lương, bảng lương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 22/11/2007

  Công văn số 6482/SLĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng tại doanh nghiệp do Sở Lao động thương binh và Xã hội ban hành 26/12/2007.

   
  Báo quản trị |  
 • #5768   10/05/2008

  VanNEAD
  VanNEAD

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/05/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tìm NĐ quy định hệ thống thang bảng lương và phụ cấp trong các công ty NN ban hành trước nghị định 205/2004/NĐ

  Tôi cần tìm gấp Nghị định quy định hệ thống thang lương bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty Nhà nước. Nghị định này cũ rồi, ban hành trước nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004. Rất mong nhận được thông tin sớm. Xin cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #5769   10/05/2008

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Bạn tham khảo những văn bản sau đây:

  1. Nghị định số 26-CP về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp do Chính phủ ban hành ngày 23/5/1993

  2. Nghị định số 110/1997/NĐ-CP về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 do Chính Phủ ban hành ngày 18/11/1997.

  3. Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang

  4. Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm sát Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 15/4/1998.

  Bạn có thể vào http://www.thuvienphapluat.com/?CT=SR để tra cứu và tải những văn bản này về
   
  Báo quản trị |