Quy định thời gian nghỉ bù và hưởng lương ngoài giờ đối với nhân viên y tế

Chủ đề   RSS   
 • #550392 29/06/2020

  Quy định thời gian nghỉ bù và hưởng lương ngoài giờ đối với nhân viên y tế

  Đối với trường hợp nhân viên y tế trực ngoài giờ là đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 73/2011/QĐ-TTg, cụ thể:

  - Công chức; viên chức; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại cơ sở y tế công lập; trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế quân dân y (sau đây gọi chung là trạm y tế xã); cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật;

  Về chế độ phụ cấp thường trực cho các đối tượng này thì theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Quyết định 73/2011/QĐ-TTg thì:

  - Người lao động được nghỉ và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường trực như sau:

  - Thường trực 24/24 giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần được nghỉ bù 01 ngày; vào các ngày lễ, Tết được nghỉ bù 02 ngày;

  - Thường trực theo ca 12/24 giờ hoặc ca 16/24 giờ được nghỉ ít nhất 12 giờ tiếp theo.

  Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động người lao động làm việc vào giờ nghỉ trên thì phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật về lao động.

  Ngoài ra, theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 2 Quyết định 73/2011/QĐ-TTg:

  “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động người lao động làm thêm giờ thì phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Người làm việc vào ca đêm được trả tiền lương làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật về lao động”

   

   
  1961 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận