QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÍ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÌNH SỰ

Chủ đề   RSS   
 • #333902 18/07/2014

  KemFlan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/06/2014
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÍ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÌNH SỰ

  Ngày 24/4/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 50/2014/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự. Theo đó:

  Mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự thực hiện theo Biểu phí giám định tư pháp mới ban hành. Tiền bồi dưỡng giám định tư pháp thực hiện theo quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

  Phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau: Cơ quan thu phí được trích 80% trên số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải cho các nội dung chi quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí. Số tiền còn lại (20%) nộp vào ngân sách nhà nước.

  Các nội dung liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

  Thông tư số 50/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/6/2014

   

  CÔNG TY LUẬT TNHH PL VÀ CỘNG SỰ(PL&Partners)

   

   
  3627 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận