Quy định điều chỉnh việc kết hôn của Đảng viên đối với người nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #512740 24/01/2019

  nguyenphuong2804
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2018
  Tổng số bài viết (529)
  Số điểm: 3550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 30 lần


  Quy định điều chỉnh việc kết hôn của Đảng viên đối với người nước ngoài

  Trước đây nhiều người nghĩ rằng chỉ có việc kết hôn trong ngành công an mới bị quản lý chặt chẽ bởi những quy định nội bộ của ngành. Tuy nhiên, đối với Đảng viên khi gia nhập vào hàng ngũ của Đảng cũng phải tuân thủ những quy định nhất định liên quan đến việc kết hôn và các mối quan hệ khác đối với người nước ngoài.

  Cụ thể, theo quy định tại Điều 25 của Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành:

  “Điều 25. Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài

  1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

  a) Có con kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo trung thực bằng văn bản với chi bộ, thường trực cấp ủy quản lý mình về lai lịch, thái độ chính trị của con dấu (hoặc con rể) và cha, mẹ ruột của họ.

  b) Biết nhưng để con kết hôn với người nước ngoài vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam.

  2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

  a) Có vợ (chồng) là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng không báo cáo với cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi mình sinh hoạt.

  b) Bản thân biết mà không có biện pháp ngăn chặn việc con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng và Nhà nước.

  c) Có hành vi ép con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhằm vụ lợi.

  d) Môi giới kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài trái quy định của pháp luật Việt Nam.

  3- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

  a) Cố tình kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà người đó không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  b) Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà biết người đó có hoạt động phạm tội nghiêm trọng, có thái độ hoặc hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

  c) Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo bằng văn bản với chi bộ về lai lịch của người đó, hoặc đã báo cáo nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền không đồng ý nhưng vẫn cố tình thực hiện.

  d) Cố tình che giấu tổ chức đảng; ép con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

  Như vậy, đối với Đảng viên, việc kết hôn với người nước ngoài (bao gồm cả việc kết hôn của con cái) đều phải được sự thông qua của tổ chức Đảng và phải có báo cáo cụ thể. Trong trường hợp Đảng viên không tuân theo những quy định trên có thể bị kỷ luật theo các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thậm chí khai trừ khỏi Đảng tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

   

   
  13793 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524661   31/07/2019

  htham2501
  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 106 lần


       Đảng viên kết hôn với người nước ngoài nên tuân thủ đúng với quy định của pháp luật thì sẽ không bị xử lý vi phạm gì.Nhưng  những trường hợp có vi phạm theo quy định 181 thì tùy vào trường hợp mà phạt khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức, việc khai trừ ra khỏi đảng nếu như vi phạm vấn đề kết hôn gây ra hậu quả nghiêm trọng.

       Vậy nên các bạn Đảng viên cần cân nhắc kỹ trước khi yếu người có quốc tịch nước ngoài rồi. hihi

   

   
  Báo quản trị |  
 • #524666   31/07/2019

  Lunakhung123
  Lunakhung123
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (297)
  Số điểm: 2489
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 68 lần


  Việc kết hôn với người Việt Nam hay là người nước ngoài là quyền công dân của mỗi người, vì thế chính sách kết hôn với người nước ngoài của Đảng viên thiết nghĩ cũng nên quy định nới rộng quy định, tạo điều kiện để Đảng viên và con của Đảng viên có thể tự do thực hiện quyền của mình.

   
  Báo quản trị |