Quản lý nhà nước về thuế

Chủ đề   RSS   
 • #38422 06/08/2008

  hoanvnu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quản lý nhà nước về thuế

  Khai báo mã HS hàng hóa ở 2 miền Nam, Bắc khác nhau có bị coi là hành vi trốn lậu thuế hay không? Việc khai báo này hoàn toàn được sự nhất trí của đơn vị Hải Quan??
  Cập nhật bởi navelvu ngày 16/03/2010 12:04:41 PM
   
  15889 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #38423   07/08/2008

  nganhhong
  nganhhong
  Top 500
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 12341
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Trốn thuế, gian lận thuế

     Điều 108 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006:
    
  “Người nộp thuế có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế sau đây thì phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định và bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn:
    
  1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 của Luật này hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật này;
     2. Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;
     3. Không xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hoá đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán;
     4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán hàng hoá, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;
     5. Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;
     6. Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan trong thời gian sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan;
     7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
     8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hoá nhằm mục đích trốn thuế;
     9. Sử dụng hàng hoá được miễn thuế không đúng với mục đích quy định mà không khai thuế.”

  Cập nhật bởi navelvu ngày 16/03/2010 12:04:57 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #38519   22/08/2008

  thienthanhnf
  thienthanhnf

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:22/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục nộp thuế và cách sử dụng hoá đơn

  Kính chào Luật sư.tôi có mấy câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn.câu hỏi của tôi như sau:

  1.Khi nộp báo cáo thuế (GTGT&TNDN) thì phải nộp ở cơ quan thuế cấp nào?
  2.Khi viết hoá đơn GTGT(thông thường) thì người sử dụng hoá đơn phải có trách nhiệm sử lý như thế nào trong việc lưu giữ và bảo các liên?Liên nào được phép xé ra và liên nào không được phép xé ra khỏi quyển?nếu vi phạm sẽ bị cơ quan thuế sử phạt ra sao?sau khi viết và giao cho khách hàng liên 2 .hai liên còn lại sử dụng và lưu giữ như thế nào?phải xuất trình cho cơ quan thuế những liên nào trong quyển hoá đơn GTGT sau khi đã sử dụng trong kỳ báo cáo.
   
  Báo quản trị |  
 • #38520   23/08/2008

  LS_NguyenThiMinhHieu
  LS_NguyenThiMinhHieu
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2008
  Tổng số bài viết (133)
  Số điểm: 679
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  tư vấn như sau:1/ khi nộp báo cáo thuế  anh /chị phải biết doanh nghiệp của mình do  cục thuế quản lý hay chi cục thuế quản lý. nếu cục thuế quản lý thì phải nộp báo cáo thuế tại cục thuế nơi có trụ sở của doanh nghiệp đóng.
    nếu chi cục thuế quản lý thì nộp báo cáo  thuế tại chi cục thuế nơi có trụ sở của doanh nghiệp đóng.
    ( báo cáo tháng, báo cáo quý , báo cáo năm )
   2/ kế toán theo dỏi thuế phải có trách nhiệm quản lý hóa đơn GTGT  như quản lý tiền mặt, mất hóa đơn  tùy theo mức độ nặng nhẹ mà bị xử phạt.
    khi viết hóa đơn
                          -  liên 1  lưu ở  quyển hóa đơn.
                          -  liên 2  xuất cho khách hàng, ( liên đỏ)
                          -  liên 3  xé  ra kế toán lưu ( liên xanh) đóng lại từng tháng.

    3/Đến kỳ báo cáo  chỉ lập bảng kê theo mãu hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.  không nộp liên nào cho cơ quan thuế khi đến kỳ báo cáo. ( trừ trường hợp khi cơ quan thuế có yêu cầu)
   
  Báo quản trị |  
 • #41357   09/05/2009

  luthithoi
  luthithoi

  Sơ sinh

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/10/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán

  Thời hạn lưư trữ chứng từ kế toán trong đơn vị nhà nước là bao nhiêu năm?
   
  Báo quản trị |  
 • #41358   09/05/2009

  boloncon
  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  #ccc" align="justify">

  Căn cứ Điều 40 Luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định

  "Điều 40. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

  1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

  2. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận.

  3. Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.

  4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

  5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:

  a) Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;

  b) Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

  c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

  6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy định tại khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán lưu trữ."

   
  Báo quản trị |  
 • #42200   02/11/2009

  halm76
  halm76

  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2009
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hóa đơn bán lẻ tại Chi cục !

  Tôi nhận gia công hàng cho Công ty May. Giờ phải xuất hóa đơn để thanh toán. Nhưng tôi là hộ gia đình không có hóa đơn. Phải lên Chi cục Thuế để mua hóa đơn lẻ. Vậy tôi phải mang những giấy tờ gì kèm theo và tôi phải nộp nhưng loại thuế gì. Xin các bạn chỉ giúp.
   
  Báo quản trị |  
 • #42201   02/11/2009

  boloncon
  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần  Bạn làm gia công hàng cho Công ty may, để được Chi cục thuế cấp hoá đơn lẻ cho. Thủ tục của bạn cầm tới cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư 120/2002/TT-BTC gồm:

  +Đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ

  +Hợp đồng gia công giữa bạn với Công ty may

  Thuế bạn phải nộp

  +Thuế GTGT

  +Thuế TNDN

  Tổng hai loại thuế của bạn phải nộp khoảng 6% tổng giá trị hợp đồng (tuỳ theo địa bàn nơi bạn phát sinh dịch vụ)

   
  Báo quản trị |  
 • #42274   18/11/2009

  thoalan
  thoalan

  Sơ sinh

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:05/10/2009
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phụ thuộc của phụ thuộc có phải là phụ thuộc không?

  Cá nhân A có bố mẹ quá tuổi lao động, không có thu nhập, có em trai chưa đến tuổi lao động. Vậy cá nhân A khi nộp thuế TNCN sẽ được giảm trừ người phụ thuộc bao nhiêu người khi em trai phụ thuộc bố mẹ, bố mẹ lại phụ thuộc cá nhân A.
   
  Báo quản trị |  
 • #42275   18/11/2009

  tienbeo123
  tienbeo123

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Bạn xem kỹ lại các trường hợp được coi là người phụ thuộc và được xét giảm trừ gia cảnh trong Luật thuế TNCN. Nếu em bạn và bố mẹ bạn đúng là người phụ thuộc trong các trường hợp đó thì bạn sẽ được tính cả 03 người là người phụ thuộc vì em trai bạn là em ruột và là người phụ thuộc trực tiếp vào bạn chứ không phải theo kiểm phụ thuộc "bắc cầu" như bạn nói.
   
  Báo quản trị |  
 • #63043   04/10/2010

  tholondangyeu
  tholondangyeu

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  liên xanh trong hóa đơn giá trị gia tăng do chi cục thuế cấp có ý nghĩa gì?
   
  Báo quản trị |