QCVN 04-1:2015/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng phần 2 về công trình công cộng

Chủ đề   RSS   
 • #466477 01/09/2017

  QCVN 04-1:2015/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng phần 2 về công trình công cộng

  Mình đang tìm QCVN 04-1:2015/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG nhưng chỉ tìm được phần 1: nhà ở. Còn phần 2 về công trình công cộng sao không tìm thấy? Là chưa ban hành hay sao vậy luật sư xin giúp đỡ mình với?

   
  14672 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranduyhieu1992ok vì bài viết hữu ích
  trang_u (09/09/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận