Phụ cấp nặng nhọc, độc hại đối với người lao động

Chủ đề   RSS   
 • #70573 26/11/2010

  NGUYENTHUYET

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2009
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 150
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Phụ cấp nặng nhọc, độc hại đối với người lao động

  Xin luật sư tư vấn giùm.

  Đối với Công ty TNHH 1 thành viên có ngành nghề đăng ký sản xuất kinh doanh llà Giày dép. Tuy nhiên do tính chất công việc vì vậy trong Công ty có các bộ phận
  chuyên thực hiện các công việc như bảo vệ, sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin trong văn phòng, lài xe, sữa chữa máy móc sản xuất .... như vậy Công ty sẽ áp dụng chế độ phụ cấp độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm như thế nào đối với các trường hợp trên.

  Theo pháp luật thì có bắt buộc Công ty phải thực hiện các chế độ phụ cấp trên đối với người lao động không vì đây không phải là ngành nghề chính của công ty.

  Xin cảm ơn luật sư

   
  52407 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #70591   26/11/2010

  lsgiadinh
  lsgiadinh

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/08/2010
  Tổng số bài viết (86)
  Số điểm: 535
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 33 lần


  Chào bạn,

  Dựa vào các thông tin mà bạn cung cấp, xin được trao đổi cùng bạn một số nội dung như sau:

  Đối với loại hình Công ty TNHH Một thành viên và hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì công ty được quyền tự xây dựng thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp lương hoặc có thể áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương theo quy định của công ty Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH

  Tuy nhiên, khi doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

  - Khoảng cách của các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích để người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển các tài năng; chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%;

  - Mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương quy định đối với lao động làm nghề, công việc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;


  - Mức lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường. Danh mục nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Do đó khi xây dựng thang lương, bảng lương công ty cần đối chiếu với các danh mục này để biết ngành, nghề, công việc trong thang lương, bảng lương của công ty có thuộc nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm hay không để áp dụng theo đúng nguyên tắc nêu trên.


  Về phụ cấp lương thì công ty được quyền quy định các khoản phụ cấp lương
  hoặc áp dụng các chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với các công ty nhà nước để thu hút hoặc khuyến khích người lao động làm nghề, công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn hoặc trong điều kiện, môi trường lao động độc hại, nguy hiểm hơn nhưng chưa được xác định trong các mức lương của thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng. Doanh nghiệp đăng ký các khoản phụ cấp lương cùng hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.

   
  (Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương )

  Bạn tham khảo thêm nội dung này tại:

  - Khoản 3 điều 4 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước quy định về phụ cấp độc hại, nguy hiểm được áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, đặc biệt độc hại, nguy hiểm
  mà chưa được xác định trong mức lương. Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung)

  #c00000;">http://danluat.thuvienphapluat.vn/Forums/ShowPosts.aspx?ThreadID=35677&PageIndex=1#68804

  Một số nội dung trao đổi cùng bạn,

  Nếu có điều chi chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm bạn vui lòng liên hệ qua email: #1f497d;">lsgiadinh@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  5 thành viên cảm ơn lsgiadinh vì bài viết hữu ích
  minhnghia2001 (10/05/2011) Elristran (23/08/2011) catnre (11/04/2012) GiaPhucDN (26/07/2017) Nhungtoto (17/10/2014)
 • #70445   25/11/2010

  thuhau
  thuhau
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2010
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 855
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 40 lần


  Chào bạn

  Theo quy định của pháp luật thì chỉ có những người lao động làm công việc thường xuyên trong các ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì mới được áp dụng chế độ phụ cấp độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm.

  Do vậy, căn cứ vào hợp đồng lao động từng vị trí làm việc để áp dụng chế độ phụ cấp cho đúng từng vị trí người lao động. Nếu người không thuộc trường hợp được phụ cấp mà công ty vẫn phụ cấp thì số tiền này sẽ không được khấu trừ. nếu Công ty không áp dụng đúng quy định với người lao đông, người được hưởng phụ cấp mà không cho hưởng thì vi phạm pháp luật về lao động.

  Một công ty có thể có người được hưởng phụ cấp độc hại nhưng cũng có người không được hư[ngr tùy vào vị trí công việc, môi trường làm việc chứ không thể đánh đồng tất cả người lao động phải được hưởng hoặc không được hưởng.

  Tuy nhiên, tùy từng công ty có điều kiện khác nhau, công đoàn có thể hỗ trợ thêm cho những người không được chế độ theo quy định của pháp luật lao động về phụ cấp độc hại mà làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại để bảo vệ người lao động...

  Danh mục các công việc độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm bạn có thể tham khảo tại:

  - Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

  - Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

  - Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH-QĐ ngày 03/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

  - Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH-QĐ ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

  - Quyết định số 1152/2003/QĐ- BLĐTBXH-QĐ ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
  .- Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH-QĐ ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thuhau vì bài viết hữu ích
  Hondalockvietnam (10/10/2011) Nhungtoto (17/10/2014)
 • #296765   12/11/2013

  Hieuhse
  Hieuhse

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:12/11/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào luật sư,

  Bên mình là một công ty thành viên của Tổng công ty mía đường. Đặc thù bên mình là chuyên sản xuất thực phẩm, hầu hết các vị trí không quá độc hại.

  Tuy nhiên, từ trước tới nay bên em có áp dụng phụ cấp độc hại cho 2 khu vực: phòng Lab và khu vực xử lý nước thải ngoài ra các khu vực khác thì không có.

  Em mới nắm công việc ở đây, qua đợt đo kiểm môi trường lao động vừa rồi, thấy có một vài vị trí làm việc có 2-3 tiêu chí không đạt theo tiêu chuẩn, ví dụ:

  Tiếng ồn 87 (tiêu chuẩn 85), nhiệt độ 34 (TC 32), ánh sáng 120 (TC >150), nồng độ bụi thông thường 10 (TC <8mg/m3).

  Do các công việc này không nằm trong danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do bộ LĐTBXH quy định nên bên mình rất khó xác định.

  Nhờ luật sư tư vấn cho cách thực hiện, nếu áp dụng phụ cấp độc hại thì theo quy định, thông tư hướng dẫn nào để bên mình báo cáo với BGĐ luôn ạh.

  Cám ơn sự hỗ trợ từ luật sư

   

   
  Báo quản trị |  
 • #352081   24/10/2014

  Thưa Luật sư,

  Công ty tôi có 1 số công việc thuộc danh mục công việc độc hại, nguy hiểm.

  Theo quy định, Công ty đã xây dựng và đăng ký thang bảng lương với mức lương cao hơn 5% so với mức lương của công việc tương đương.

  Về phụ cấp độc hại thì thực tế là Công ty đang trả cho NLĐ nhưng không đưa vào thang bảng lương.

  Tôi muốn hỏi: Công ty tôi có phải đưa khoản phụ cấp này vào thang bảng lương không ? Nếu có, thì công ty có phải đóng bảo hiểm cho khoản phụ cấp này  không ?

  Cảm ơn Luật sư

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: