Phụ cấp lao động

Chủ đề   RSS   
 • #523974 28/07/2019

  Phụ cấp lao động

  Giám đốc đưa khoản phụ cấp vào bản luong đúng quy định pháp luật không? 

   khoản phụ cấp thêm và phản hồi với chị nội dung sau:

  Theo Điều 21 Nghị Định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn cho Điều 90 Bộ Luật Lao Động 2012 quy định về tiền lương bao gồm có các khoản phụ cấp và các khoản bổ sung:

  a)  “Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh.

  b) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.”

  Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

  Vì vậy trong trường hợp giám đốc trả thêm khoản phụ cấp cho nhân viên kê khai vào bảng lương và khoản phụ cấp này đã tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động và công khai nơi làm việc, trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì khoản phụ cấp này là hợp lý.

   

   
  698 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận