Phụ cấp bao nhiêu cho cán bộ dân vận?

Chủ đề   RSS   
 • #571857 31/05/2021

  Phụ cấp bao nhiêu cho cán bộ dân vận?

  Tôi đang phụ trách cán bộ Bán chuyên trách, không hưởng bảo hiễm, làm công tác giảm nghèo cấp xã, hưởng phụ cấp 1,490,000/tháng. Tôi được kiêm nhiệm thêm làm Cán bộ Dân Vận tôi chỉ hưởng 40% phụ cấp bên Dân Vận như vậy có đúng không ?

   
  280 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #571870   31/05/2021

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 13/2019/TT-BNV

  "Điều 12. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  1. Căn cứ vào khoản 2 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và khả năng Ngân sách của địa phương (từ nguồn cải cách chính sách tiền lương và nguồn Ngân sách của địa phương), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

  a) Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

  b) Bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP;

  c) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

  d) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương."

  =>  Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh sẽ do từng tỉnh thành tự quy định. Muốn biết chính xác bạn cần xem thông tin tại địa phương, tỉnh thành của mình quy định về vấn đề này.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/05/2021)