DanLuat 2015

Phí sử dụng đường bộ - Khi nào sẽ thu?

Chủ đề   RSS   
 • #233754 17/12/2012

  danusa
  Top 25
  Female
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2732)
  Số điểm: 27645
  Cảm ơn: 725
  Được cảm ơn 1041 lần


  Phí sử dụng đường bộ - Khi nào sẽ thu?

  Theo quy định tại Thông tư 197/2012/TT-BTC về việc thu và sử dụng phí đường bộ, thì lộ trình đóng phí của người sử dụng phương tiện giao thông sẽ được áp dụng như sau:

  1. Đối với xe ôtô:

  a. Đối với xe có thời hạn đăng kiểm 1 năm trở xuống bắt đầu từ năm 2013 thì sẽ phải đóng phí cho cả kỳ đăng kiểm theo tháng như 12 tháng, 6 tháng...

  b. Đối với xe có thời hạn đăng kiểm trên 1 năm thì sẽ phải thực hiện việc đóng phí theo năm hoặc cho cả chu ký đăng kiểm. Nếu quyết định chọn đóng phí theo năm thì khi hết 1 năm hoặc 2 năm mà thời hạn trong đăng kiểm vẫn còn thì chủ phương tiện phải đóng phí cho thời gian còn lại trong hạn đăng kiểm.

  c. Trường hợp xe đăng kiểm sớm hoặc trễ hơn quy định thì cơ quan quản lý sẽ thực hiện việc ghi tem nộp phí từ ngày mà họ đăng kiểm, ngoài ra họ sẽ phái đóng thêm phí cho khoản thời gian chưa đóng phí vì đăng kiểm trễ hoặc giảm phí  vì đăng kiểm sớm.

  d. Đối với trường hợp đăng kiểm sớm trước 1/1/2013, trường hợp này các xe vẫn chưa phải nộp phí. Việc tính phí sẽ áp dụng khi:

  - Trường hợp có kỳ đăng kiểm tiếp theo phát sinh trong năm 2013 thì chủ phương tiện phải đến đăng kiểm nộp phí cho cả thời gian tính từ ngày 01/01/2013 đến thời điểm bắt đầu kỳ đăng kiểm phát sinh trong năm 2013.

  - Trường hợp không có kỳ đăng kiểm nào phát sinh trong năm 2013 thì chậm nhất là ngày 30/6/2012, chủ phương tiện phải đến cơ quan đăng kiểm nộp phí cho thời gian tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 hoặc đến hết kỳ đăng kiểm đó.

  e. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí sử dụng đường bộ của chu kỳ đăng kiểm trước theo thời hạn quy định, thì ngoài số phí phải nộp cho chu kỳ tiếp theo, chủ phương tiện còn phải nộp số phí chưa nộp của chu kỳ trước. 

  Cơ quan thu phí phải lập và cấp Biên lai thu phí cho người nộp phí theo quy định và cấp tem sử dụng theo chu kỳ đóng phí của chủ phương tiện.

  - Người nộp phí phải khai theo Mẫu số 01/TKNP tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 197 này và nộp phí cho cơ quan đăng kiểm.

  - Đối với xe ô tô nước ngoài tạm nhập lưu hành tại Việt Nam phải khai theo Mẫu số 01/TKNP tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 197 và nộp phí cho Sở Giao thông vận tải theo từng lần phát sinh.

  2. Đối với xe môtô:

  a.Nếu sở hữu xe  trước ngày 01/01/2013 thì tháng 01/2013 thực hiện khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí 12 tháng.

  b.  Nếu sở hữu xe từ ngày 01/01/2013 trở đi thì việc khai, nộp phí thực hiện như sau:

  - Thời điểm phát sinh từ ngày 01/01 đến 30/6 hàng năm, chủ phương tiện phải nộp phí với mức thu bằng 1/2 mức thu năm. Thời điểm khai nộp chậm nhất là ngày 31/7.

  - Thời điểm phát sinh từ 01/7 đến 31/12 hàng năm, thì chủ phương tiện thực hiện nộp phí vào tháng 1 năm sau (chậm nhất ngày 31/1) và không phải nộp đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

  c. Người sở hữu xe môtô có trách nhiệm nộp phí tại UBND cấp xã.

  Theo quy định này thì chủ xe môtô phát sinh từ ngày 1/7/2013 sẽ không phải nộp phí cho khoản thời gian sử dụng xe trong năm 2013...

   
  24609 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-