Pháp nhân chịu thuế TNDN là ai?

Chủ đề   RSS   
 • #476780 30/11/2017

  Pháp nhân chịu thuế TNDN là ai?

                         Kính thưa Luật sư,

               Trong công tác, nhờ Luật sư tư vấn tình huống như sau:

                Năm 2006 Xí nghiệp Tư doanh X được UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất là 5 tỷ đồng, cho nợ tiền SDĐ là 5 năm. Xí nghiệp X chưa được cấp Quyền SDĐ. Giữa Xí nghiệp tư doanh X và công ty cổ phần Y không có hợp đồng góp vốn bằng quyền SDĐ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

               Tháng 7 năm 2007 ông T giám đốc Xí nghiệp Tư doanh X dùng Quyết định của UBND tỉnh về việc giao lô đất nêu trên để góp vốn thành lập Công ty cổ phần Y. Hội đồng sáng lập công ty cổ phần Y định giá góp vốn của lô đất nêu trên là 51 tỷ đồng. Ông T với số lượng cổ phần cao nhất, là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Y.

               Tháng 10 năm 2010 Công ty cổ phần Y nộp tiền SDĐ lô đất nêu trên 5 tỷ đồng và được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Quyền SDĐ.

              Công ty cổ phần Y tiền hành xây dựng tòa nhà trên lô đất nêu trên, năm 2013 chuyển nhượng tòa nhà nêu trên cho khách hàng là Cơ quan NH B kèm theo Quyền sử dụng đất của lô đất nêu trên với giá là 181 tỷ đồng, tính vào giá vốn của quyền sử dụng đất là 51 tỷ đồng để tính thuế TNDN (không phải là 5 tỷ đồng tiền SDĐ nộp vào NSNN) với lý do theo luật Doanh nghiệp: chi phí góp vốn quyền SDĐ theo giá vốn góp quyền SDĐ của hội đồng sáng lập công ty.

               Cơ quan Thuế không đồng ý chi phí tính thuế tính trên giá vốn là 51 tỷ đồng, mà là 5 tỷ đồng tiền SDĐ nộp vào NSNN với lý do XNTD X chỉ có Quyết định cấp đất, chưa có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, nên chưa có quyền góp vốn và định đoạt tài sản, Cơ quan thuế tính thêm thuế TNDN đối với Công ty cổ phần Y trên phần Chênh lệch 46 tỷ đồng và ban hành quyết định xử lý truy thu thuế TNDN và tiền chậm nộp đối với Công ty cổ phần y là 11 tỷ đồng, trong đó tiền thuế TNDN 7 tỷ đồng, tiền chậm nộp 4 tỷ đồng tính từ năm 2013 đến tháng 10/2017.

               Công ty Y khiếu nại cơ quan Thuế tính không đúng, Phần thuế TNDN tăng thêm này là của XNTD X phải chịu, không phải của Công ty cổ phần Y.

                Đứng trên góc độ giải quyết khiếu nại, kính gửi Luật sư tư vấn cho tôi để xử lý, giải quyết đúng theo quy định.

                                                                                                              Trân trọng.

   
  1912 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận