Phân tích quy định đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #530270 02/10/2019

  Phân tích quy định đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động

  Theo quy định tại Điều 36 Luật lao động 2012 quy định về các trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động:

  Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

  1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

  2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

  3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

  …”

  Theo quy định trên thì có 10 trường hợp mà hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt. Tuy nhiên ở đây mình phân tích 3 trường hợp chính mà hợp đồng lao động chấm dứt giữa người lao động với người sử dụng lao động dựa trên sự tự nguyện, thoả thuận.

  1/ Hết hạn hợp đồng lao động

  Quy định trên phù hợp với nguyên tắc hợp đồng được giao kết trên nguyên tắc tự nguyện thoả thuận, khi hợp đồng thoả thuận là kết thúc vào một thời hạn nhất định, thì đến thời hạn đó hợp đồng sẽ đương nhiên chấm dứt.

  Tuy nhiên khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng thì được gia hạn đến hết nhiệm kỳ. Quy định này đảm bảo công việc được vận hành liên tục trong tổ chức công đoàn.

  2/ Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

  Quy định này cũng dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thoả thuận. Trường hợp này đặc biệt đúng đối với hợp đồng được giao kết dựa trên khối lượng công việc hoàn thành. Thường là các hợp đồng dịch vụ, khi công việc hoàn thành thì hợp đồng cũng đương nhiên chấm dứt.

  3/ Hai bên thoả thuận chấm dứt

  Quy định này thể hiện rõ nhất nguyên tắc tự do giao kết, thoả thuận. Theo đó, hai bên cùng thể hiện ý chí muốn chấm dứt hợp đồng, hai bên tự do thoả thuận mà không chịu sự ép buộc của người khác, thì hợp đồng đương nhiên chấm dứt

   
  2711 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận