Phân cấp bậc thành viên mới từ tháng 6/2014
 • Trang nhất
 • Luật Sư Tư Vấn
 • Cùng Thảo Luận
 • Tìm Luật Sư
 • Thành Viên
 • Trang Của Tôi

phân loại nhóm gỗ: Quy định khác nhau-Áp dụng cái nào?

Chủ đề   RSS   
 • #38652 02/12/2008

  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 11

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2445)
  Số điểm: 16320
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 868 lần
  SMod

  phân loại nhóm gỗ: Quy định khác nhau-Áp dụng cái nào?

  Hiện nay việc phân loại nhóm gỗ có 2 quy định đó là trong Tiêu chuẩn Việt Nam và của Bộ Lâm nghiệp ban hành. trong 2 quy định trên có sự khác biệt nhau như đối với gỗ Sấu Bộ Lâm nghiệp quy định thuộc nhóm VI còn trong TCVN thì nhóm III. Như các công trình xây dựng khi thiết kế đều ghi chung chung phần gỗ trong xây dựng (cửa, khuôn bao) là phải nhóm III. Vậy nhóm III ở đây là nhóm trong quy định nào?còn nữa. Nghị định của Chính phủ về xử phạt đối với các loại gỗ thuộc nhóm khác nhau thì mức xử phạt cũng khác nhau như từ nhóm I đến nhóm III là 1 khung, từ nhóm IV đến nhóm VIII là 1 khung. Vậy phải áp dụng cái nào cho đúng? Chính phủ quy định về xử phạt theo nhóm gỗ ở đây là theo TCVN hay theo bảng phân loại nhóm gỗ của Bộ LN? các công trình XD cũng ghi là gỗ nhóm III là theo nhóm III trong quy định nào?

  Yahoo! Messenger: xmen_8711

   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #38653   20/09/2008

  nganhhong
  nganhhong
  Top 200
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 12341
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Phân loại nhóm gỗ: Quy định khác nhau-Áp dụng cái nào?

  Không có Bộ Lâm nghiệp. Tốt nhất, bạn nên nêu tên văn bản quy phạm pháp luật và ngày tháng năm ban hành để mọi người tiện tham khảo và trao đổi cùng bạn
   
  Báo quản trị |  
 • #38654   02/10/2008

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 11

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2445)
  Số điểm: 16320
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 868 lần
  SMod

  Phân loại nhóm gỗ

  Xin chào tất cả các bạn và đặc biệt là bạn nganhhong.
  Bạn căn cứ vào đâu mà bạn bảo không có bộ Lâm nghiệp? tôi đưa ra đây cái phân loại nhóm gỗ của Bộ Lâm nghiệp cho bạn và mọi người xem nhé.Cái QĐ này là của Bộ LN và hiện tại đang có hiệu lực mà chưa có văn bản nào thay thế, sửa đổi bổ sung đâu bạn ah!Cái  tiêu chuẩn VN thì tôi không rõ lắm là của cơ quan nào ban hành nhưng cái Phân loai  nhóm gỗ này là của Bộ Lâm nghiệp hẳn hoi đấy.

  __________________________________________

  BỘ LÂM NGHIỆP<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  Số: 2198/CNR <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<o:p></o:p>

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<o:p></o:p>

  ----- o0o -----<o:p></o:p>

  Hà Nội , Ngày 26 tháng 11 năm 1977 <o:p></o:p>


  QUYẾT ĐỊNH<o:p></o:p>

  CỦA BỘ LÂM NGHIỆP SỐ 2198/CNR NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1977
  BAN HÀNH BẢNG PHÂN LOẠI TẠM THỜI CÁC LOẠI GỖ SỬ DỤNG THỐNG NHẤT TRONG CẢ NƯỚC
  <o:p></o:p>

  BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP<o:p></o:p>

  - Căn cứ bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế ban hành kèm theo Nghị định số 172-CP ngày 1-1-1973 của Hội đồng Chính phủ;<o:p></o:p>

  - Căn cứ Nghị định số 76-CP ngày 25-3-1977 của Hội đồng Chính phủ về vấn đề hướng dẫn thi hành và xây dựng pháp luật thống nhất trong cả nước;<o:p></o:p>

  - Căn cứ Nghị định số 10-CP ngày 26-4-1960 của Hội đồng Chính phủ quy định chế độ tiết kiệm gỗ;<o:p></o:p>

  - Để tạm thời thống nhất việc phân loại gỗ sử dụng trong cả nước;<o:p></o:p>

  QUYẾT ĐỊNH<o:p></o:p>

  Điều 1. Nay xếp các loại gỗ sử dụng ở các tỉnh phía Nam và bảng phân loại 8 nhóm gỗ ban hành kèm theo Quyết định số 42-QĐ ngày 9/8/1960 của Tổng cục Lâm nghiệp và tổng hợp lại thành "Bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước" ban hành kèm theo Quyết định này.<o:p></o:p>

  Điều 2. Kể từ ngày 01/01/1978 việc phân loại gỗ sử dụng sẽ áp dụng thống nhất trong cả nước theo bảng phân loại ban hành kèm theo Quyết định này.<o:p></o:p>

  Điều 3. Các ông Thủ trưởng, các Cục, Vụ, Viện có liên quan, các ông Giám đốc các Công ty Cung ứng và Chế biến lâm sản, các ông Trưởng Ty Lâm nghiệp và Giám đốc các Lâm trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.<o:p></o:p>

  Số TT<o:p></o:p>

  Tên gỗ<o:p></o:p>

  Tên khoa học<o:p></o:p>

  Tên địa phương<o:p></o:p>

  1<o:p></o:p>

  2<o:p></o:p>

  3<o:p></o:p>

  4<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  NHÓM I:<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  1<o:p></o:p>

  Bàng Lang cườm<o:p></o:p>

  Lagerstroemia angustifolia Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  2<o:p></o:p>

  Cẩm lai<o:p></o:p>

  Dalbergia Oliverii Gamble<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  3<o:p></o:p>

  Cẩm lai Bà Rịa<o:p></o:p>

  Dalbergia bariensis Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  4<o:p></o:p>

  Cẩm lai Đồng Nai<o:p></o:p>

  Dalbergia dongnaiensis Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  5<o:p></o:p>

  Cẩm liên<o:p></o:p>

  Pantacme siamensis Kurz<o:p></o:p>

  Cà gần<o:p></o:p>

  6<o:p></o:p>

  Cẩm thị<o:p></o:p>

  Diospyros siamensis Warb<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  7<o:p></o:p>

  Dáng hương<o:p></o:p>

  Pterocarpus pedatus Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  8<o:p></o:p>

  Dáng hương căm-bốt<o:p></o:p>

  Pterocarpus cambodianus Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  9<o:p></o:p>

  Dáng hương mắt chim<o:p></o:p>

  Pterocarpus indicus Willd<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  10<o:p></o:p>

  Dáng hương quả lớn<o:p></o:p>

  Pterocarpus macrocarpus Kurz<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  11<o:p></o:p>

  Du sam<o:p></o:p>

  Keteleeria davidiana<o:p></o:p>

  Bertris Beissn<o:p></o:p>

  Ngô tùng<o:p></o:p>

  12<o:p></o:p>

  Du sam Cao Bằng<o:p></o:p>

  Keteleeria calcaria Ching<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  13<o:p></o:p>

  Gõ đỏ<o:p></o:p>

  Pahudia cochinchinensis<o:p></o:p>

  Hồ bì<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  Pierre<o:p></o:p>

  Cà te<o:p></o:p>

  14<o:p></o:p>

  Gụ<o:p></o:p>

  Sindora maritima Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  15<o:p></o:p>

  Gụ mật<o:p></o:p>

  Sindora cochinchinensis Baill<o:p></o:p>

  Gõ mật<o:p></o:p>

  16<o:p></o:p>

  Gụ lau<o:p></o:p>

  Sindora tonkinensis A.Chev<o:p></o:p>

  Gõ lau<o:p></o:p>

  17<o:p></o:p>

  Hoàng đàn<o:p></o:p>

  Cupressus funebris Endl<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  18<o:p></o:p>

  Huệ mộc<o:p></o:p>

  Dalbergia sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  19<o:p></o:p>

  Huỳnh đường<o:p></o:p>

  Disoxylon loureiri Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  20<o:p></o:p>

  Hương tía<o:p></o:p>

  Pterocarpus sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  21<o:p></o:p>

  Lát hoa<o:p></o:p>

  Chukrasia tabularis A.Juss<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  22<o:p></o:p>

  Lát da đồng<o:p></o:p>

  Chukrasia sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  23<o:p></o:p>

  Lát chun<o:p></o:p>

  Chukrasia sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  24<o:p></o:p>

  Lát xanh<o:p></o:p>

  Chukrasia var. quadrivalvis Pell<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  25<o:p></o:p>

  Lát lông<o:p></o:p>

  Chukrasia var.velutina King <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  26<o:p></o:p>

  Mạy lay<o:p></o:p>

  Sideroxylon eburneum A.Chev.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  27<o:p></o:p>

  Mun sừng<o:p></o:p>

  Diospyros mun H.Lec<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  28<o:p></o:p>

  Mun sọc<o:p></o:p>

  Diospyros sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  29<o:p></o:p>

  Muồng đen<o:p></o:p>

  Cassia siamea lamk<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  30<o:p></o:p>

  Pơ mu<o:p></o:p>

  Fokienia hodginsii A.Henry et thomas <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  31<o:p></o:p>

  Sa mu dầu<o:p></o:p>

  Cunninghamia konishii Hayata<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  32 <o:p></o:p>

  Sơn huyết<o:p></o:p>

  Melanorrhoea laccifera Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  33<o:p></o:p>

  Sưa<o:p></o:p>

  Dalbergia tonkinensis Prain<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  34<o:p></o:p>

  Thông ré<o:p></o:p>

  Ducampopinus krempfii H.Lec<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  35<o:p></o:p>

  Thông tre<o:p></o:p>

  Podocarpus neriifolius D.Don<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  36<o:p></o:p>

  Trai (Nam Bộ)<o:p></o:p>

  Fugraea fragrans Roxb.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  37<o:p></o:p>

  Trắc Nam Bộ<o:p></o:p>

  Dalbergia cochinchinensis Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  38<o:p></o:p>

  Trắc đen<o:p></o:p>

  Dalbergia nigra Allen<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  39<o:p></o:p>

  Trắc căm bốt<o:p></o:p>

  Dalbergia cambodiana Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  40<o:p></o:p>

  Trầm hương<o:p></o:p>

  Aquilaria Agallocha Roxb.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  41<o:p></o:p>

  Trắc vàng<o:p></o:p>

  Dalbergia fusca Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  NHÓM II<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  1<o:p></o:p>

  Cẩm xe<o:p></o:p>

  Xylia dolabriformis Benth.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  2<o:p></o:p>

  Da đá<o:p></o:p>

  Xylia kerrii Craib et Hutchin<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  3<o:p></o:p>

  Dầu đen<o:p></o:p>

  Dipterocarpus sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  4<o:p></o:p>

  Dinh<o:p></o:p>

  Markhamia stipulata Seem<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  5<o:p></o:p>

  Dinh gan gà<o:p></o:p>

  Markhamia sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  6<o:p></o:p>

  Dinh khét<o:p></o:p>

  Radermachera alata P.Dop<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  7<o:p></o:p>

  Dinh mật<o:p></o:p>

  Spuchodeopsis collignonii P.Dop<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  8<o:p></o:p>

  Dinh thối<o:p></o:p>

  Hexaneurocarpon brilletii P.Dop<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  9<o:p></o:p>

  Dinh vàng<o:p></o:p>

  Haplophragma serratum P.Dop<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  10<o:p></o:p>

  Dinh vàng Hòa Bình<o:p></o:p>

  Haplophragma hoabiensis<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  P.Dop<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  11<o:p></o:p>

  Dinh xanh<o:p></o:p>

  Radermachera brilletii P.Dop<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  12<o:p></o:p>

  Lim xanh<o:p></o:p>

  Erythrophloeum fordii Oliv.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  13<o:p></o:p>

  Nghiến<o:p></o:p>

  Parapentace tonkinensis Gagnep<o:p></o:p>

  Kiêng<o:p></o:p>

  14<o:p></o:p>

  Kiền kiền<o:p></o:p>

  Hopea pierrei Hance<o:p></o:p>

  (Phía Nam)<o:p></o:p>

  15<o:p></o:p>

  Săng đào<o:p></o:p>

  Hopea ferrea Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  16<o:p></o:p>

  Sao xanh<o:p></o:p>

  Homalium caryophyllaceum Benth.<o:p></o:p>

  Nạp ốc<o:p></o:p>

  17<o:p></o:p>

  Sến mật<o:p></o:p>

  Fassia pasquieri H.Lec<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  18<o:p></o:p>

  Sến cát<o:p></o:p>

  Fosree cochinchinensis Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  19<o:p></o:p>

  Sến trắng<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  20<o:p></o:p>

  Táu mật<o:p></o:p>

  Vatica tonkinensis A.chev.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  21<o:p></o:p>

  Táu núi<o:p></o:p>

  Vatica thorelii Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  22<o:p></o:p>

  Táu nước<o:p></o:p>

  Vatica philastreama Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  23<o:p></o:p>

  Táu mắt quỷ<o:p></o:p>

  Hopea sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  24<o:p></o:p>

  Trai ly<o:p></o:p>

  Garcimia fagraceides A.Chev<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  25<o:p></o:p>

  Xoay<o:p></o:p>

  Dialium cochinchinensis Pierre<o:p></o:p>

  Nai sai mét<o:p></o:p>

  26<o:p></o:p>

  Vắp<o:p></o:p>

  Mesua ferrea Linn<o:p></o:p>

  Dõi<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  NHÓM III<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  1<o:p></o:p>

  Bàng lang nước<o:p></o:p>

  Lagerstroemia flos-reginae Retz<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  2<o:p></o:p>

  Bàng lang tía<o:p></o:p>

  Lagerstroemia loudoni Taijm<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  3<o:p></o:p>

  Bình linh<o:p></o:p>

  Vitex pubescens Vahl.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  4<o:p></o:p>

  Cà chắc<o:p></o:p>

  Shorea Obtusa Wall<o:p></o:p>

  Cà chí<o:p></o:p>

  5<o:p></o:p>

  Cà ổi<o:p></o:p>

  Castanopsis indica A.DC.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  6<o:p></o:p>

  Chai<o:p></o:p>

  Shorea vulgaris Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  7<o:p></o:p>

  Chò chỉ<o:p></o:p>

  Parashorea stellata Kury.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  8<o:p></o:p>

  Chò chai<o:p></o:p>

  Shorea thorelii Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  9<o:p></o:p>

  Chua khét<o:p></o:p>

  Chukrasia sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  10<o:p></o:p>

  Chự<o:p></o:p>

  Litsea longipes Meissn<o:p></o:p>

  Dự<o:p></o:p>

  11<o:p></o:p>

  Chiêu liêu xanh<o:p></o:p>

  Terminalia chebula Retz<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  12<o:p></o:p>

  Dâu vàng<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  13<o:p></o:p>

  Huỳnh<o:p></o:p>

  Heritiera cochinchinensis Kost<o:p></o:p>

  Huẩn<o:p></o:p>

  14<o:p></o:p>

  Lát khét<o:p></o:p>

  Chukrasia sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  15<o:p></o:p>

  Lau táu<o:p></o:p>

  Vatica dyeri King<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  16<o:p></o:p>

  Loại thụ<o:p></o:p>

  Pterocarpus sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  17<o:p></o:p>

  Re mit<o:p></o:p>

  Actinodaphne sinensis Benth<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  18<o:p></o:p>

  Săng lẻ<o:p></o:p>

  Lagerstroemia tomentosa Presl<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  19<o:p></o:p>

  Sao đen<o:p></o:p>

  Tepana odorata Roxb<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  20<o:p></o:p>

  Sao hải nam<o:p></o:p>

  Hopea hainanensis Merr et Chun<o:p></o:p>

  Sao lá to
  (Kiền kiền<o:p></o:p>

  Nghệ Tĩnh)<o:p></o:p>

  21<o:p></o:p>

  Tếch<o:p></o:p>

  Tectona grandis Linn<o:p></o:p>

  Gia tỵ<o:p></o:p>

  22<o:p></o:p>

  Trường mật<o:p></o:p>

  Paviesia anamonsis<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  23<o:p></o:p>

  Trường chua<o:p></o:p>

  Nephelium chryseum<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  24<o:p></o:p>

  Vên vên vàng<o:p></o:p>

  Shorea hypochra Hance<o:p></o:p>

  Dên Dên<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  NHÓM IV<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  1<o:p></o:p>

  Bời lời<o:p></o:p>

  Litsea laucilimba<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  2<o:p></o:p>

  Bời lời vàng<o:p></o:p>

  Litsea Vang H.Lec.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  3<o:p></o:p>

  Cà duối<o:p></o:p>

  Cyanodaphne cuneata Bl.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  4<o:p></o:p>

  Chặc khế<o:p></o:p>

  Disoxylon translucidum Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  5<o:p></o:p>

  Chau chau<o:p></o:p>

  Elacorarpus tomentosus DC<o:p></o:p>

  Côm lông<o:p></o:p>

  6<o:p></o:p>

  Dầu mít<o:p></o:p>

  Dipterocarpus artocarpifolius Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  7<o:p></o:p>

  Dầu lông<o:p></o:p>

  Dipterocarpus sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  8<o:p></o:p>

  Dầu song nàng<o:p></o:p>

  Dipterocarpus dyeri Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  9<o:p></o:p>

  Dầu trà beng<o:p></o:p>

  Dipterocarpus obtusifolius Teysm<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  10<o:p></o:p>

  Gội nếp<o:p></o:p>

  Aglaia gigantea Pellegrin<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  11<o:p></o:p>

  Gội trung bộ<o:p></o:p>

  Aglaia annamensis Pellegrin<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  12<o:p></o:p>

  Gội dầu<o:p></o:p>

  Aphanamixis polystachya J.V.Parker<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  13<o:p></o:p>

  Giổi<o:p></o:p>

  Talauma giổi A.Chev.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  14<o:p></o:p>

  Hà nu<o:p></o:p>

  Ixonanthes cochinchinensis Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  15<o:p></o:p>

  Hồng tùng<o:p></o:p>

  Darydium pierrei Hickel<o:p></o:p>

  Hoàng<o:p></o:p>

  đàn gia<o:p></o:p>

  16<o:p></o:p>

  Kim giao<o:p></o:p>

  Podocarpus Wallichianus Presl.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  17<o:p></o:p>

  Kháo tía<o:p></o:p>

  Machilus odoratissima Nees.<o:p></o:p>

  Re vàng<o:p></o:p>

  18<o:p></o:p>

  Kháo dầu<o:p></o:p>

  Nothophoebe sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  19<o:p></o:p>

  Long não<o:p></o:p>

  Cinamomum camphora Nees<o:p></o:p>

  Dạ hương<o:p></o:p>

  20<o:p></o:p>

  Mít<o:p></o:p>

  Artocarpus integrifolia Linn<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  21<o:p></o:p>

  Mỡ<o:p></o:p>

  Manglietia glauca Anet.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  22<o:p></o:p>

  Re hương<o:p></o:p>

  Cinamomum parthenoxylon Meissn.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  23<o:p></o:p>

  Re xanh<o:p></o:p>

  Cinamomum tonkinensis Pitard<o:p></o:p>

  Nhè xanh<o:p></o:p>

  24<o:p></o:p>

  Re đỏ<o:p></o:p>

  Cinamomum tetragonum A.Chev.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  25<o:p></o:p>

  Re gừng<o:p></o:p>

  Litsea annanensis H.Lec.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  26<o:p></o:p>

  Sến bo bo<o:p></o:p>

  Shorea hypochra Hance<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  27<o:p></o:p>

  Sến đỏ<o:p></o:p>

  Shorea harmandi Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  28<o:p></o:p>

  Sụ<o:p></o:p>

  Phoebe cuneata Bl.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  29<o:p></o:p>

  So đo công<o:p></o:p>

  Brownlowia denysiana Pierre<o:p></o:p>

  Lo bò<o:p></o:p>

  30<o:p></o:p>

  Thông ba lá<o:p></o:p>

  Pinus khasya Royle<o:p></o:p>

  Ngô 3 lá<o:p></o:p>

  31<o:p></o:p>

  Thông nàng<o:p></o:p>

  Podocarpus imbricatus Bl<o:p></o:p>

  Bạch tùng<o:p></o:p>

  32<o:p></o:p>

  Vàng tâm<o:p></o:p>

  Manglietia fordiana Oliv.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  33<o:p></o:p>

  Viết<o:p></o:p>

  Madiuca elliptica (Pierre ex Dubard) H.J.Lam.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  34<o:p></o:p>

  Vên vên<o:p></o:p>

  Anisoptera cochinchinensis Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  NHÓM V<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  1<o:p></o:p>

  Bản xe<o:p></o:p>

  Albizzia lucida Benth.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  2<o:p></o:p>

  Bời lời giấy<o:p></o:p>

  Litsea polyantha Juss.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  3<o:p></o:p>

  Ca bu<o:p></o:p>

  Pleurostylla opposita Merr. et Mat.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  4<o:p></o:p>

  Chò lông<o:p></o:p>

  Dipterocarpus pilosus Roxb.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  5<o:p></o:p>

  Chò xanh<o:p></o:p>

  Terminalia myriocarpa Henrila<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  6<o:p></o:p>

  Chò xót<o:p></o:p>

  Schima crenata Korth.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  7<o:p></o:p>

  Chôm chôm<o:p></o:p>

  Nephelium bassacense Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  8<o:p></o:p>

  Chùm bao<o:p></o:p>

  Hydnocarpus anthelminthica Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  9<o:p></o:p>

  Cồng tía<o:p></o:p>

  Callophyllum saigonensis Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  10<o:p></o:p>

  Cồng trắng<o:p></o:p>

  Callophyllum dryobalanoides Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  11<o:p></o:p>

  Cồng chìm<o:p></o:p>

  Callophyllum sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  12<o:p></o:p>

  Dải ngựa<o:p></o:p>

  Swietenia mahogani Jaco.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  13<o:p></o:p>

  Dầu<o:p></o:p>

  Dipterocarpus sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  14<o:p></o:p>

  Dầu rái<o:p></o:p>

  Dipterocarpus alatus Roxb.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  15<o:p></o:p>

  Dầu chai<o:p></o:p>

  Dipterocarpus intricatus Dyer<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  16<o:p></o:p>

  Dầu đỏ<o:p></o:p>

  Dipterocarpus duperreanus Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  17<o:p></o:p>

  Dầu nước<o:p></o:p>

  Dipterocarpus jourdanii Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  18<o:p></o:p>

  Dầu sơn<o:p></o:p>

  Dipterocarpus tuberculata Roxb.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  19<o:p></o:p>

  Giẻ gai<o:p></o:p>

  Castanopsis tonkinensis Seen<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  20<o:p></o:p>

  Giẻ gai hạt nhỏ<o:p></o:p>

  Castanopsis chinensis Hance<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  21<o:p></o:p>

  Giẻ thơm<o:p></o:p>

  Quercus sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  22<o:p></o:p>

  Giẻ cau<o:p></o:p>

  Quercus platycalyx Hickel et camus<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  23<o:p></o:p>

  Giẻ cuống<o:p></o:p>

  Quercus chrysocalyx Hickel et camus<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  24<o:p></o:p>

  Giẻ đen<o:p></o:p>

  Castanopsis sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  25<o:p></o:p>

  Giẻ đỏ<o:p></o:p>

  Lithocarpus ducampii Hickel et<o:p></o:p>

  A.camus<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  26<o:p></o:p>

  Giẻ mỡ gà<o:p></o:p>

  Castanopsis echidnocarpa A.DC.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  27<o:p></o:p>

  Giẻ xanh<o:p></o:p>

  Lithocarpus pseudosundaica<o:p></o:p>

  (Kickel et A.Camus) Camus<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  28<o:p></o:p>

  Giẻ sồi<o:p></o:p>

  Lithocarpus tubulosa Camus<o:p></o:p>

  Sồi vàng<o:p></o:p>

  29<o:p></o:p>

  Giẻ đề xi<o:p></o:p>

  Castanopsis brevispinula Hickel et camus<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  30<o:p></o:p>

  Gội tẻ<o:p></o:p>

  Aglaia sp.<o:p></o:p>

  Gội gác<o:p></o:p>

  31<o:p></o:p>

  Hoàng linh<o:p></o:p>

  Peltophorum dasyrachis Kyrz<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  32<o:p></o:p>

  Kháo mật<o:p></o:p>

  Cinamomum sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  33<o:p></o:p>

  Ké<o:p></o:p>

  Nephelium sp.<o:p></o:p>

  Khé<o:p></o:p>

  34<o:p></o:p>

  Kè đuôi dông<o:p></o:p>

  Makhamia cauda-felina Craib.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  35<o:p></o:p>

  Kẹn<o:p></o:p>

  Aesculus chinensis Bunge<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  36<o:p></o:p>

  Lim vang<o:p></o:p>

  Peltophorum tonkinensis Pierre<o:p></o:p>

  Lim xẹt<o:p></o:p>

  37<o:p></o:p>

  Lõi thọ<o:p></o:p>

  Gmelina arborea Roxb.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  38<o:p></o:p>

  Muồng<o:p></o:p>

  Cassia sp.<o:p></o:p>

  Muồng<o:p></o:p>

  cánh dán<o:p></o:p>

  39<o:p></o:p>

  Muồng gân<o:p></o:p>

  Cassia sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  40<o:p></o:p>

  Mò gỗ<o:p></o:p>

  Cryptocarya obtusifolia Merr<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  41<o:p></o:p>

  Mạ sưa<o:p></o:p>

  Helicia cochinchinensis Lour<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  42<o:p></o:p>

  Nang<o:p></o:p>

  Alangium ridley king<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  43<o:p></o:p>

  Nhãn rừng<o:p></o:p>

  Néphélium sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  44<o:p></o:p>

  Phi lao<o:p></o:p>

  Casuarina equisetifolia Forst.<o:p></o:p>

  Dương liễu<o:p></o:p>

  45<o:p></o:p>

  Re bàu<o:p></o:p>

  Cinamomum botusifolium Nees<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  46<o:p></o:p>

  Sa mộc<o:p></o:p>

  Cunninghamia chinensis R.Br<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  47<o:p></o:p>

  Sau sau<o:p></o:p>

  Liquidambar formosana hance<o:p></o:p>

  Táu hậu<o:p></o:p>

  48<o:p></o:p>

  Săng táu<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  49<o:p></o:p>

  Săng đá<o:p></o:p>

  Xanthophyllum colubrinum Gagnep.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  50<o:p></o:p>

  Săng trắng<o:p></o:p>

  Lophopetalum duperreanum Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  51<o:p></o:p>

  Sồi đá<o:p></o:p>

  Lithocarpus cornea Rehd <o:p></o:p>

  Sồi ghè<o:p></o:p>

  52<o:p></o:p>

  Sếu<o:p></o:p>

  Celtis australis persoon<o:p></o:p>

  Áp ảnh<o:p></o:p>

  53<o:p></o:p>

  Thành ngạnh<o:p></o:p>

  Cratoxylon formosum B.et H.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  54<o:p></o:p>

  Tràm sừng<o:p></o:p>

  Eugenia chanlos Gagnep.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  55<o:p></o:p>

  Tràm tía<o:p></o:p>

  Sysygium sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  56<o:p></o:p>

  Thích<o:p></o:p>

  Acer decandrum Nerrill<o:p></o:p>

  Thích 10<o:p></o:p>

  57<o:p></o:p>

  Thiều rừng<o:p></o:p>

  Néphelium lappaceum Linh<o:p></o:p>

  Vải thiều<o:p></o:p>

  58<o:p></o:p>

  Thông đuôi ngựa<o:p></o:p>

  Pinusmassonisca Lambert<o:p></o:p>

  Thông tầu<o:p></o:p>

  59<o:p></o:p>

  Thông nhựa<o:p></o:p>

  Pinusmerkusii J et Viers<o:p></o:p>

  Thông ta<o:p></o:p>

  60<o:p></o:p>

  Tô hạp điện biên<o:p></o:p>

  Altmgia takhtadinanii V.T.Thái<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  61<o:p></o:p>

  Vải guốc<o:p></o:p>

  Mischocarpus sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  62<o:p></o:p>

  Vàng kiêng<o:p></o:p>

  Nauclea purpurea Roxb.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  63<o:p></o:p>

  Vừng<o:p></o:p>

  Careya sphaerica Roxb.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  64<o:p></o:p>

  Xà cừ<o:p></o:p>

  Khaya senegalensis A.Juss<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  65<o:p></o:p>

  Xoài<o:p></o:p>

  Mangifera indica Linn.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  NHÓM VI<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  1<o:p></o:p>

  Ba khía<o:p></o:p>

  Cophepetalum wallichi Kurz<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  2<o:p></o:p>

  Bạch đàn chanh<o:p></o:p>

  Eucalyptus citriodora Bailey<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  3<o:p></o:p>

  Bạch đàn đỏ<o:p></o:p>

  Eucalyptus robusta Sm.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  4<o:p></o:p>

  Bạch đàn liễu<o:p></o:p>

  Eucalyptus tereticornis Sm.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  5<o:p></o:p>

  Bạch đàn trắng<o:p></o:p>

  Eucalyptus camaldulensis Deh.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  6<o:p></o:p>

  Bứa lá thuôn<o:p></o:p>

  Garcinia oblorgifolia Champ.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  7<o:p></o:p>

  Bứa nhà<o:p></o:p>

  Garcinia loureiri Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  8<o:p></o:p>

  Bứa núi<o:p></o:p>

  Garcinia Oliveri Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  9<o:p></o:p>

  Bồ kết giả<o:p></o:p>

  Albizzia lebbeckoides Benth.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  10<o:p></o:p>

  Cáng lò<o:p></o:p>

  Betula alnoides Halmilton<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  11<o:p></o:p>

  Cầy<o:p></o:p>

  Ivringia malayana Oliver<o:p></o:p>

  Kơ-nia<o:p></o:p>

  12<o:p></o:p>

  Chẹo tía<o:p></o:p>

  Engelhardtia chrysolepis Hance<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  13<o:p></o:p>

  Chiêu liêu<o:p></o:p>

  Terminalia chebula Roxb.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  14<o:p></o:p>

  Chò nếp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  15<o:p></o:p>

  Chò nâu<o:p></o:p>

  Dipterocarpus tonkinensis A.Chev.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  16<o:p></o:p>

  Chò nhai<o:p></o:p>

  Anogeissus acuminata Wall<o:p></o:p>

  râm<o:p></o:p>

  17<o:p></o:p>

  Chò ổi<o:p></o:p>

  Platanus Kerrii<o:p></o:p>

  Chò nước<o:p></o:p>

  18<o:p></o:p>

  Da<o:p></o:p>

  Cerlops divers<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  19<o:p></o:p>

  Đước<o:p></o:p>

  Rhizophora conjugata Linh.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  20<o:p></o:p>

  Hậu phát<o:p></o:p>

  Cinamomum iners Reinw<o:p></o:p>

  Quế lợn<o:p></o:p>

  21<o:p></o:p>

  Kháo chuông<o:p></o:p>

  Actinodaphne sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  22<o:p></o:p>

  Kháo<o:p></o:p>

  Symplocos ferruginea<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  23<o:p></o:p>

  Kháo thối<o:p></o:p>

  Machilus sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  24<o:p></o:p>

  Kháo vàng<o:p></o:p>

  Machilus bonii H.Lec.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  25<o:p></o:p>

  Khế<o:p></o:p>

  Averrhoa carambola Linn.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  26<o:p></o:p>

  Lòng mang<o:p></o:p>

  Pterospermum diversifolium Blume<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  27<o:p></o:p>

  Mang kiêng<o:p></o:p>

  Pterospermum truncatolobatum Gagnep.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  28<o:p></o:p>

  Mã nhâm<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  29<o:p></o:p>

  Mã tiền<o:p></o:p>

  Strychosos nux - Vomica Linn.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  30<o:p></o:p>

  Máu chớ<o:p></o:p>

  Knemaconferta var tonkinensis Warbg.<o:p></o:p>

  Huyết muông<o:p></o:p>

  31<o:p></o:p>

  Mận rừng<o:p></o:p>

  Pranus triflora<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  32<o:p></o:p>

  Mắm<o:p></o:p>

  Avicenia officinalis Linn.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  33<o:p></o:p>

  Mắc niễng<o:p></o:p>

  Eberhardtia tonkinensis H. Lec.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  34<o:p></o:p>

  Mít nài<o:p></o:p>

  Artocarpus asperula Gagret.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  35<o:p></o:p>

  Mù u<o:p></o:p>

  Callophyllum inophyllum Linn.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  36<o:p></o:p>

  Muỗm<o:p></o:p>

  Mangifera foetida Lour.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  37<o:p></o:p>

  Nhọ nồi<o:p></o:p>

  Diospyros erientha champ<o:p></o:p>

  Nho nghẹ<o:p></o:p>

  38<o:p></o:p>

  Nhội<o:p></o:p>

  Bischofia trifolia Bl.<o:p></o:p>

  Lội<o:p></o:p>

  39<o:p></o:p>

  Nọng heo<o:p></o:p>

  Holoptelea integrifolia Pl.<o:p></o:p>

  Chàm ổi. Hôi<o:p></o:p>

  40<o:p></o:p>

  Phay<o:p></o:p>

  Duabanga sonneratioides Ham.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  41<o:p></o:p>

  Quao<o:p></o:p>

  Doliohandrone rheedii Seen.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  42<o:p></o:p>

  Quế<o:p></o:p>

  Cinamomum cassia Bl.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  43<o:p></o:p>

  Quế xây lan<o:p></o:p>

  Cinamomum Zeylacicum Nees.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  44<o:p></o:p>

  Ràng ràng đá<o:p></o:p>

  Ormosia pinnata<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  45<o:p></o:p>

  Ràng ràng mít<o:p></o:p>

  Ormosia balansae Drake<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  46<o:p></o:p>

  Ràng ràng mật<o:p></o:p>

  Ormosia sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  47<o:p></o:p>

  Ràng ràng tía<o:p></o:p>

  Ormosia sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  48<o:p></o:p>

  Re<o:p></o:p>

  Cinamomum albiflorum Nees.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  49<o:p></o:p>

  Sâng<o:p></o:p>

  Sapindus oocarpus Radlk.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  50<o:p></o:p>

  Sấu<o:p></o:p>

  Dracontomelum duperreanum Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  51<o:p></o:p>

  Sấu tía<o:p></o:p>

  Sandorium indicum Cav.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  52<o:p></o:p>

  Sồi<o:p></o:p>

  Castanopsis fissa Rehd et Wils<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  53<o:p></o:p>

  Sồi phăng<o:p></o:p>

  Quercus resinifera A.Chev.<o:p></o:p>

  Giẻ phảng<o:p></o:p>

  54<o:p></o:p>

  Sồi vàng mép<o:p></o:p>

  Castanopsis sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  55<o:p></o:p>

  Săng bóp<o:p></o:p>

  Ehretia acuminata R.Br.<o:p></o:p>

  Lá ráp<o:p></o:p>

  56<o:p></o:p>

  Trám hồng<o:p></o:p>

  Canarium sp.<o:p></o:p>

  Cà na<o:p></o:p>

  57<o:p></o:p>

  Tràm<o:p></o:p>

  Melaleuca leucadendron Linn.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  58<o:p></o:p>

  Thôi ba<o:p></o:p>

  Alangium Chinensis Harms.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  59<o:p></o:p>

  Thôi chanh<o:p></o:p>

  Evodia meliaefolia Benth.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  60<o:p></o:p>

  Thị rừng<o:p></o:p>

  Diospyros rubra H.Lec.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  61 <o:p></o:p>

  Trín<o:p></o:p>

  Schima Wallichii Choisy<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  62<o:p></o:p>

  Vẩy ốc<o:p></o:p>

  Dalbengia sp.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  63<o:p></o:p>

  Vàng rè<o:p></o:p>

  Machilus trijuga<o:p></o:p>

  Vàng danh<o:p></o:p>

  64<o:p></o:p>

  Vối thuốc<o:p></o:p>

  Schima superba Gard et Champ.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  65<o:p></o:p>

  Vù hương<o:p></o:p>

  Cinamomum balansae H.Lec<o:p></o:p>

  Gù hương<o:p></o:p>

  66<o:p></o:p>

  Xoan ta<o:p></o:p>

  Melia azedarach Linn.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  67<o:p></o:p>

  Xoan nhừ<o:p></o:p>

  Spondias mangifera Wied.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  68<o:p></o:p>

  Xoan đào<o:p></o:p>

  Pygeum arboreum Endl. et Kurz<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  69<o:p></o:p>

  Xoan mộc<o:p></o:p>

  Toona febrifuga Roen <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  70<o:p></o:p>

  Xương cá<o:p></o:p>

  Canthium didynum Roxb.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  NHÓM VII<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  1<o:p></o:p>

  Cao su<o:p></o:p>

  Hevea brasiliensis Pohl<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  2<o:p></o:p>

  Cả lồ<o:p></o:p>

  Caryodapnnopsis tonkinensis<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  3<o:p></o:p>

  Cám<o:p></o:p>

  Parinarium aunamensis Hance<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  4<o:p></o:p>

  Choai<o:p></o:p>

  Terminalia bellirica roxb<o:p></o:p>

  Bàng nhút<o:p></o:p>

  5<o:p></o:p>

  Chân chim<o:p></o:p>

  Vitex parviflora Juss<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  6<o:p></o:p>

  Côm lá bạc<o:p></o:p>

  Elaeocarpus nitentifolius Merr<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  7<o:p></o:p>

  Côm tầng<o:p></o:p>

  Elaeocarpus dubius A.D.C<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  8<o:p></o:p>

  Dung nam<o:p></o:p>

  Symplocos cochinchinensis Moore<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  9<o:p></o:p>

  Gáo vàng<o:p></o:p>

  Adina sessifolia Hook <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  10<o:p></o:p>

  Giẻ bộp<o:p></o:p>

  Castanopsis lecomtei Hickel et Camus<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  11<o:p></o:p>

  Giẻ trắng<o:p></o:p>

  Quercus poilanei Hickel et Camus<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  12<o:p></o:p>

  Hồng rừng<o:p></o:p>

  Diospyros Kaki Linn<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  13<o:p></o:p>

  Hoàng mang lá to<o:p></o:p>

  Pterospermum lancaefolium Roxb<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  14<o:p></o:p>

  Hồng quân<o:p></o:p>

  Flacourtia cataphracta Roxb<o:p></o:p>

  Bồ quân, mùng quân<o:p></o:p>

  15<o:p></o:p>

  Lành ngạnh hôi<o:p></o:p>

  Cratoxylon ligustrinum Bl<o:p></o:p>

  Thành ngạnh hôi<o:p></o:p>

  16<o:p></o:p>

  Lọng bàng<o:p></o:p>

  Dillenia heterosepala Finetet Gagnep<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  17<o:p></o:p>

  Lõi khoai <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  18<o:p></o:p>

  Me<o:p></o:p>

  Tamarindus indica Linn<o:p></o:p>

  Chua me<o:p></o:p>

  19<o:p></o:p>

  Mý<o:p></o:p>

  Lysidica rhodostegia Hance<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  20<o:p></o:p>

  Mã<o:p></o:p>

  Vitex glabrata R. Br<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  21<o:p></o:p>

  Mò cua<o:p></o:p>

  Alstonia scholaris R.Br<o:p></o:p>

  Mù cua, sữa<o:p></o:p>

  22<o:p></o:p>

  Ngát<o:p></o:p>

  Gironniera subaequelis Planch<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  23<o:p></o:p>

  Phay vi<o:p></o:p>

  Sarcocephalus orientalis Merr<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  24<o:p></o:p>

  Phổi bò<o:p></o:p>

  Meliosma angustifolia Merr<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  25<o:p></o:p>

  Rù rì<o:p></o:p>

  Calophyllum balansae Pitard<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  26<o:p></o:p>

  Răng vi<o:p></o:p>

  Carallia sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  27<o:p></o:p>

  Săng máu<o:p></o:p>

  Horfieldia amygdalina Warbg<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  28<o:p></o:p>

  Sảng<o:p></o:p>

  Sterculia lanceolata Cavan<o:p></o:p>

  Săng vè<o:p></o:p>

  29<o:p></o:p>

  Sâng mây<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  30<o:p></o:p>

  Sở bà<o:p></o:p>

  Dillenia pantagyna Roxb<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  31<o:p></o:p>

  Sổ con quay<o:p></o:p>

  Dillenia turbinata Gagnep<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  32<o:p></o:p>

  Sồi bộp<o:p></o:p>

  Lithocarpus fissus Ocsted <o:p></o:p>

  Var. tonlinensis H. et C<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  33<o:p></o:p>

  Sồi trắng<o:p></o:p>

  Pasania hemiphaerica Hicket et Camus<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  34<o:p></o:p>

  Sui<o:p></o:p>

  Antiaris toxicaria Lesch<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  35<o:p></o:p>

  Trám đen<o:p></o:p>

  Canarium nigrum Engl<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  36<o:p></o:p>

  Trám trắng<o:p></o:p>

  Canarium albrun Racusch<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  37<o:p></o:p>

  Táu muối<o:p></o:p>

  Vatica fleuxyana tardieu<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  38<o:p></o:p>

  Thung<o:p></o:p>

  Tetrameles nudiflora R. Br.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  39<o:p></o:p>

  Tai nghé<o:p></o:p>

  Hymenodictyon excelsum Wall<o:p></o:p>

  Tai trâu<o:p></o:p>

  40<o:p></o:p>

  Thừng mực<o:p></o:p>

  Wrightia annamensis<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  41<o:p></o:p>

  Thàn mát<o:p></o:p>

  Millettia ichthyochtona Drake<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  42<o:p></o:p>

  Thầu tấu<o:p></o:p>

  Aporosa microcalyx Hassh<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  43<o:p></o:p>

  Ưởi<o:p></o:p>

  Storeulia lychnophlora Hance<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  44<o:p></o:p>

  Vang trứng<o:p></o:p>

  Endospermum sinensis Benth<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  45<o:p></o:p>

  Vàng anh<o:p></o:p>

  Saraca divers<o:p></o:p>

  Hoàng anh<o:p></o:p>

  46<o:p></o:p>

  Xoan tây<o:p></o:p>

  Delonix regia<o:p></o:p>

  Phượng vĩ<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  NHÓM VIII<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  1<o:p></o:p>

  Ba bét<o:p></o:p>

  Mallotus cochinchinensis Lour<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  2<o:p></o:p>

  Ba soi<o:p></o:p>

  Macaranga denticulata Muell-Arg<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  3<o:p></o:p>

  Bay thưa<o:p></o:p>

  Sterculia thorelii Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  4<o:p></o:p>

  Bồ đề<o:p></o:p>

  Styrax tonkinensis Pierre<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  5<o:p></o:p>

  Bồ hòn<o:p></o:p>

  Sapindus mukorossi Gaertn<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  6<o:p></o:p>

  Bồ kết<o:p></o:p>

  Gleditschia sinensis. Lam<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  7<o:p></o:p>

  Bông bạc<o:p></o:p>

  Vernomia arborea Ham.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  8<o:p></o:p>

  Bộp<o:p></o:p>

  Ficus Championi<o:p></o:p>

  Đa xanh<o:p></o:p>

  9<o:p></o:p>

  Bo<o:p></o:p>

  Sterculia colorata Roxb<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  10<o:p></o:p>

  Bung bí<o:p></o:p>

  Capparis grands<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  11<o:p></o:p>

  Chay<o:p></o:p>

  Artocarpus tonkinensis A.Chev<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  12<o:p></o:p>

  Cóc<o:p></o:p>

  Spondiaspinnata Kurz<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  13<o:p></o:p>

  Cơi<o:p></o:p>

  Pterocarya tonkinensis Dode<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  14<o:p></o:p>

  Dâu da bắc<o:p></o:p>

  Allospondias tonkinensis<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  15<o:p></o:p>

  Dâu da xoan<o:p></o:p>

  Allospondias lakonensis Stapf<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  16<o:p></o:p>

  Dung giấy<o:p></o:p>

  Symplocos laurina Wall<o:p></o:p>

  Dung<o:p></o:p>

  17<o:p></o:p>

  Dàng<o:p></o:p>

  Scheffera octophylla Hams<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  18<o:p></o:p>

  Duối rừng<o:p></o:p>

  Coclodiscus musicatus<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  19<o:p></o:p>

  Đề<o:p></o:p>

  Ficus religiosa Linn.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  20<o:p></o:p>

  Đỏ ngọn<o:p></o:p>

  Cratoxylon prunifolium Kurz.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  21<o:p></o:p>

  Gáo<o:p></o:p>

  Adina polycephala Benth<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  22<o:p></o:p>

  Gạo<o:p></o:p>

  Bombax malabaricum D.C<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  23<o:p></o:p>

  Gòn<o:p></o:p>

  Eriodendron anfractuosum D.C<o:p></o:p>

  Bông gòn<o:p></o:p>

  24<o:p></o:p>

  Gioi<o:p></o:p>

  Eugenia jambos Linn<o:p></o:p>

  Roi,đào tiên<o:p></o:p>

  25<o:p></o:p>

  Hu<o:p></o:p>

  Mallotus apelta Muell. Arg<o:p></o:p>

  Thung<o:p></o:p>

  26<o:p></o:p>

  Hu lông<o:p></o:p>

  Mallotus barbatus Muell. Arg<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  27<o:p></o:p>

  Hu đay<o:p></o:p>

  Trema orientalis Bl.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  28<o:p></o:p>

  Hu đay<o:p></o:p>

  Trema orientalis Bl.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  29<o:p></o:p>

  Lai rừng<o:p></o:p>

  Aluerites moluccana Willd<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  30<o:p></o:p>

  Lai<o:p></o:p>

  Alcurites fordii Hemsl<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  31<o:p></o:p>

  Lôi<o:p></o:p>

  Crypeteronia paniculata<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  32<o:p></o:p>

  Mán đĩa<o:p></o:p>

  Pithecolobium clyperia var acumianata Gagnep<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  33<o:p></o:p>

  Mán đĩa trâu<o:p></o:p>

  Pithecolobium lucidum benth<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  34<o:p></o:p>

  Mốp<o:p></o:p>

  Alstonia spathulata Blume<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  35<o:p></o:p>

  Muồng trắng<o:p></o:p>

  Zenia insignis chun<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  36<o:p></o:p>

  Muồng gai<o:p></o:p>

  Cassia arabica<o:p></o:p>

  Muống mít<o:p></o:p>

  37<o:p></o:p>

  Nóng<o:p></o:p>

  Sideroxylon sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  38<o:p></o:p>

  Núc nắc<o:p></o:p>

  Oroxylum indicum Vent<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  39<o:p></o:p>

  Ngọc lan tây<o:p></o:p>

  Cananga odorata Hook et Thor<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  40<o:p></o:p>

  Sung<o:p></o:p>

  Ficus racemosa<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  41<o:p></o:p>

  Sồi bấc<o:p></o:p>

  Sapium discolor Muell-Arg<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  42<o:p></o:p>

  So đũa<o:p></o:p>

  Sesbania paludosa<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  43<o:p></o:p>

  Sang nước<o:p></o:p>

  Heynea trijuga Roxb<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  44<o:p></o:p>

  Thanh thất<o:p></o:p>

  Ailanthus malabarica D.C<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  45<o:p></o:p>

  Trẩu<o:p></o:p>

  Aleurites montara willd.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  46<o:p></o:p>

  Tung trắng<o:p></o:p>

  Heteropanax fragans Hem.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  47<o:p></o:p>

  Trôm<o:p></o:p>

  Sterculia sp<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  48<o:p></o:p>

  Vông<o:p></o:p>

  Erythrina indica Lam.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  Ghi chú:<o:p></o:p>

  Những tên gỗ nào không có trong bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng này mà các địa phương phát hiện được sẽ đề xuất và gửi mẫu gỗ về Bộ để bổ sung.<o:p></o:p>

  BỘ LÂM NGHIỆP   <o:p></o:p>

  (Đã ký)<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Phạm Đình Sơn


  <o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>


  Yahoo! Messenger: xmen_8711

   
  Báo quản trị |  
 • #38655   03/10/2008

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 50
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 19 lần


  Cụ X_men này là chuyên gia về lâm nghiệp rồi, do vậy, tôi tin rằng... cụ đúng khi cho biết cái văn bản trên đây vưỡn còn hiệu lực, cho dù các BỘ LÂM NGHIỆP thì đã trở thành "người thiên cổ" từ đời tám hoánh rùi!

  Thôi, cụ X-men ơi, đừng "đánh đố" làm đau đầu anh em nữa, cụ giải thích luôn xem nào: Tại sao Bộ LÂM NGHIỆP đã ngỏm củ tỏi từ lâu mà cái văn bản chỉ là tạm thời (" BAN HÀNH BẢNG PHÂN LOẠI TẠM THỜI") của họ ban hành từ năm 1977 đến nay vưỡn còn hiệu lực à?   
   
  Báo quản trị |  
 • #38656   10/10/2008

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 11

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2445)
  Số điểm: 16320
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 868 lần
  SMod

  khác nhau

  Anh nhầm rồi. tôi muốn đưa ra để mọi người cùng thảo luận chứ không phải "đánh đố". tuy nó là cái "quy định tạm thời" nhưng chưa có cái nào thay thế cái "tạm thời" đó.

  Yahoo! Messenger: xmen_8711

   
  Báo quản trị |  
 • #70833   29/11/2010

  theWall
  theWall

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xmen_8711 viết:
  Hiện nay việc phân loại nhóm gỗ có 2 quy định đó là trong Tiêu chuẩn Việt Nam và của Bộ Lâm nghiệp ban hành. trong 2 quy định trên có sự khác biệt nhau như đối với gỗ Sấu Bộ Lâm nghiệp quy định thuộc nhóm VI còn trong TCVN thì nhóm III. Như các công trình xây dựng khi thiết kế đều ghi chung chung phần gỗ trong xây dựng (cửa, khuôn bao) là phải nhóm III. Vậy nhóm III ở đây là nhóm trong quy định nào?còn nữa. Nghị định của Chính phủ về xử phạt đối với các loại gỗ thuộc nhóm khác nhau thì mức xử phạt cũng khác nhau như từ nhóm I đến nhóm III là 1 khung, từ nhóm IV đến nhóm VIII là 1 khung. Vậy phải áp dụng cái nào cho đúng? Chính phủ quy định về xử phạt theo nhóm gỗ ở đây là theo TCVN hay theo bảng phân loại nhóm gỗ của Bộ LN? các công trình XD cũng ghi là gỗ nhóm III là theo nhóm III trong quy định nào?

  Vấn đề này thì rất đơn giản, nhằm để phân biệt đừng nên nhầm lẫn. Việc quản lý rừng, gỗ quý, cấm khai thác tài nguyên thì phải theo QĐ của Bộ Lâm nghiệp (sau này có bổ sung thêm 1 số loại gỗ). Còn công trình xây dựng bắt buộc phải áp dụng TCVN 1072:1971 rồi. Vì sao? Vì trong xây dựng nếu không áp dụng tiêu chuẩn làm sao mà đánh giá được chất lượng gỗ đầu vào, lúc đó không thể làm hồ sơ QLCLCT được. Hiện nay có biết bao loại gỗ tên tuổi không kiểm soát hết, còn các loại gỗ quý thì làm gì còn loại tốt mà dùng (chủ yếu là gỗ non, chưa đủ tuổi), không kiểm tra chất lượng đầu vào theo tính chất cơ lý thì sẽ rất khó kiểm soát chất lượng công trình. Đơn vị thí nghiệm kiểm tra tính chất cơ lý của gỗ là đơn vị chuyên ngành, họ sẽ đánh giá được gỗ thuộc nhóm nào theo trong quy định, lúc đó mới bổ sung được vào hồ sơ CLCT.
  Do đó mỗi văn bản đều có tính pháp lý của nó, chúng ta phải biết vận dụng cho hợp lý chứ không thì dễ đưa vào thế khó xử lý cho công việc và dễ tranh cãi những chuyện không đâu.
  THân!
   
  Báo quản trị |