Nội quy lao động

Chủ đề   RSS   
 • #269696 17/06/2013

  Nbthuy_dsd

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nội quy lao động

  Xin Luật sư cho biết, cơ quan tôi là một đơn vị sự nghiệp công lập (Cục thuộc Bộ) thì có phải làm Nội quy lao động không? Nếu có thì xin đăng ký với cơ quan nào?

  Xin cảm ơn

   
  8609 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #273283   03/07/2013

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Chào bạn, bạn tham khảo tại Điều 119, 120, 121 Bộ luật lao động 2012 có quy định

  "Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản."

  Như vậy trong trường hợp đơn vị bạn có từ 10 người lao động trở lên thì vẫn phải đăng ký nội quy lao động.

  Điều 119. Nội quy lao động

  1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

  2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  b) Trật tự tại nơi làm việc;

  c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

  d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

  đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

  3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

  4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

  Điều 120. Đăng ký nội quy lao động

  1. Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

  2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

  3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

  Điều 121. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

  Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

  2. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

  3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

  4. Nội quy lao động.

  Điều 122. Hiệu lực của nội quy lao động

  Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Bộ luật này.

  Xem thêm: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx

   
  Báo quản trị |