Những ưu đãi dành cho khu công nghiệp, khu chế xuất

Chủ đề   RSS   
 • #443098 01/12/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Những ưu đãi dành cho khu công nghiệp, khu chế xuất

  Nghị định 29/2008/NĐ-CP, Nghị định 164/2013/NĐ-CPNghị định 114/2015/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất sau nhiều năm được đưa vào áp dụng bộc lộ nhiều điểm bất cập so với xu hướng phát triển kinh tế xã hội hiện nay, nhất là các chính sách ưu đãi đầu tư đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Vì thế mà sớm ban hành Nghị định mới thay thế 3 Nghị định trên là điều rất cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

  Tại Nghị định mới quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất quy định nhiều ưu đãi đối với các khu vực này hơn so với các Nghị định trước đây, cụ thể:

  Các dự án được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong 30 năm, miễn thuế trong 04 năm và giảm 50% thuế trong 09 năm tiếp theo

  Đó là các dự án sau:

  - Dự án đầu tư vào ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại khu kinh tế hoặc khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

  - Dự án đầu tư vào khu kinh tế có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, giải ngân không quá 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng/năm, chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu (trừ dự án sản xuất mặt hàng, thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản)

  - Dự án đầu tư vào khu kinh tế có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, giải ngân không quá 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động (trừ dự án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản)

  - Dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thực hiện tại khu kinh tế bao gồm: nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cảng biển, cảng hàng không, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghệ tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu.

  - Dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải thẩm định, giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Những ưu đãi đối với DN trong KCN sinh thái

  - Dự án đầu tư xây dựng mới KCN sinh thái được miễn, giảm tiền thuê đất áp dụng đối với đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

  - DN trong KCN sinh thái và DN phát triển hạ tầng KCN được ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chương trình xúc tiến đầu tư do các cơ quan nhà nước tổ chức, quản lý.

  - DN trong KCN sinh thái được ưu tiên cung cấp thông tin liên quan về thị trường công nghệ, khả năng hợp tác để thực hiện cộng sinh công nghiệp trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (file đính kèm) và Tờ trình Dự thảo.

   
  6461 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận